2009.11.17 – to jest Dzień Tolerancji

Listopad 17, 2009 by
Kategoria: Wydarzenia

image 
Dzisiaj mamy dzień tolerancji zatem…wiele się mówi o nas, sami mówimy o sobie. Poniżej cały artykuł na ten temat z onet.pl

Brak tolerancji prowadzi do dyskryminacji – przekonuje minister ds. równego traktowania Elżbieta Radziszewska w Międzynarodowym Dniu Tolerancji, przypadającym w poniedziałek. Jej zdaniem w Polsce obowiązuje dobre prawo, które zabrania dyskryminacji, jednak nie zawsze jest ono respektowane, a w społeczeństwie pokutuje wciąż wiele stereotypów. – Najtrudniej jest zmieniać ludziom w głowach – podkreśliła

Z okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji Radziszewska zorganizowała konferencję prasową, w której udział wzięli przedstawiciele organizacji zajmujących się pomocą osobom z zespołem Downa.
Radziszewska zwróciła uwagę na wypowiedzi polityków, które cechuje brak tolerancji i poszanowania odmienności. Przypomniała takie sformułowania jak: "legislacyjny potworek z zespołem Downa" czy "komisja śledcza z wodogłowiem". – Dobrze byłoby, gdyby każdy z polityków zastanowił się, zanim użyje przykładu określonego schorzenia, by powiedzieć coś negatywnego o opozycji, aby zastanowił się, co czują osoby, które chorują na tę chorobę – mówiła Elżbieta Radziszewska.
Andrzej Szuchnicki ze Stowarzyszenia "Bardziej Kochani" podkreślił, że zespół Downa to schorzenie, które widać gołym okiem, a osoby na nie cierpiące, właśnie dlatego, że wyróżniają się z tłumu, często są dyskryminowane i stają obiektem kpin lub żartów.
Prezes Stowarzyszenia Na Tak Halina Słowińska przekonywała, że osoby z zespołem Downa mogą z powodzeniem funkcjonować w społeczeństwie, nawet pracując na otwartym rynku pracy. Jak poinformowała, jej podopieczni realizują się twórczo, zdobywają nagrody na wystawach i pracują.
- Od nas zależy, czy w "odmieńcach" dostrzeżemy antywartości, czy alternatywne wartości – mówiła prof. Elżbieta Zakrzewska- Manterys z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW, socjolożka zajmująca się m.in. zespołem Downa.
Radziszewska zwróciła się do dziennikarzy z prośbą, aby piętnowali wypowiedzi polityków, którzy obrażają innych po to, by zwrócić na siebie uwagę.
Przypomniała, że na końcowym etapie są prace nad ustawą, która w pełni wdroży unijne dyrektywy antydyskryminacyjne. Monitorowaniem ich przestrzegania miałby się zająć Rzecznik Praw Obywatelskich, który – jak zaznaczyła Radziszewska – ma bardzo silne umocowanie w polskim prawie.
Oceniła, że powołanie urzędu pełnomocnika ds. równego traktowania bardzo pomaga w walce z dyskryminacją i promowaniu postaw tolerancyjnych, m.in. przez zmiany w prawie, a także edukowanie, zarówno dzieci, jak i dorosłych, także profesjonalistów, którzy w swojej pracy stykają się z przejawami dyskryminacji, np. przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, czy związków sportowych.
Dzień Tolerancji obchodzony jest z inicjatywy ONZ. 16 listopada 1995 roku Konferencja Generalna UNESCO przyjęła Deklarację Zasad Tolerancji, w której państwa członkowskie podkreślają nie tylko konieczność walki z nietolerancją i rasizmem, lecz również znaczenie różnorodności kulturowej. Rok 1995 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Tolerancji, natomiast w 1996 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych zachęciło państwa członkowskie do obchodów 16 listopada Międzynarodowego Dnia Tolerancji.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...