“Jakie geny odpowiadają za problemy kardiologiczne dziecka z zespołem Downa?”

Listopad 23, 2016 by  
Kategoria: Zdrowie i Rehabilitacja, Zespół Downa, Serce

Dzieci z ZD mają w większości wadę serca przy urodzeniu. Cały czas łączy się to z potrojeniem genu DSCAM znajdującego się na 21 chromosomie, ale…