“Czy osoby z zespołem Downa mogą zawierać małżeństwa?”

Grudzień 7, 2018 by
Kategoria: Po prostu życie

Dziękuję Michałowi, że po moich artykułach postanowił sprawdzić szczegółowo status prawny i możliwości pobierania się osób z ZD.

W istocie warto przeczytać link podany przez Michała, który podsumowuje wszystko w sposób precyzyjny i podnosi wątpliwości i sprzeczności jakie są w prawie polskim i międzynarodowym.

https://polki.pl/rodzina/dziecko,czy-osoby-z-zespolem-downa-moga-zawierac-malzenstwa,10411194,artykul.html

image

Najważniejsze przesłanie z tego artykułu:

“Czy oznacza to, że dwie osoby z zespołem Downa pragnące zawrzeć związek małżeński mogą to zrobić? Otóż nie jest to do końca pewne, bowiem ratyfikując Konwencję Polska zgłosiła zastrzeżenie właśnie do artykułu 23.

Ma to związek z tym, iż zapisy w Konwencji pozostawałyby w sprzeczności z obowiązującym w Polsce artykułem 12 par. 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, mówiącym, iż „nie może zawrzeć małżeństwa osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym. Jeżeli jednak stan zdrowia lub umysłu takiej osoby nie zagraża małżeństwu lub zdrowiu przyszłego potomstwa i jeżeli osoba ta nie została ubezwłasnowolniona całkowicie sąd może jej zezwolić na zawarcie małżeństwa”.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...