DOWNTOWN wrócił do domu :)

Maj 16, 2011 by
Kategoria: U przyjaciół

Po Sprout Festival DOWNTOWN wrócił do domu. Film w Nowym Yorku bardzo się podobał, Anthony Guru tego festiwalu świetnie zestawił cały program i w nim nasz film, a Piotr cały radosny powrócił do domu :)

…i podzielił się opiniami o filmie. Oto one:

downtown_plakatB1_Z.ai

My point of view, you are not only filmmakers, you are special and sensitive people that you decided to show to others a different vision of the Down Syndrome’s people.  For this reason, I really want do some special to transmit your movie in Mexico.

Patricia

czyli “…Mój punkt widzenia, jesteście nie tylko producentami filmowymi, jesteście specjalnymi i bardzo wrażliwymi ludźmi, a mówi o tym fakt, że zdecydowaliście się na pokazanie innej wizji osób z ZD. Dla tych powodów naprawdę chcę zrobić coś specjalnego, by móc przenieść ten film do Meksyku.”

I enjoyed watching your film in New York on Friday April 29, 2011 as a part of the Sprout Film Festival. I was touched as an American who works with people with Down Syndrome and who has traveled in Poland not really perceiving a place for "Downs" in that society at first glance.   Thank you very much for your openhearted work.  -Tammy

czyli: “Cieszyłam się, że mogłam oglądać Twój film w Nowym Jorku, jako część Sprout Film Festival. Jako Amerykanka, która pracuje z ludźmi z ZD i która podróżowała po Polsce postrzegając raczej ten kraj, jako nie koniecznie miejsce dla DOWNÓW, byłam filmem poruszona. Dziękuję bardzo za otwartość serca”. Tammy

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...