Międzynarodowa klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych ICD-10, potrzebne w wielu postępowaniach zdrowotnych i orzeczniczych

Rodzic dziecka zawsze, gdy spotyka się z systemem orzecznictwa, z systemem świadczenia usług medycznych spotyka się z kodami klasyfikującymi choroby i postępowania medyczne. Nie wie co one oznaczają, zatem zapraszam tutaj po wyjaśnienia.

tak wygląda strona, gdzie kody wszystkich jednostek chorobowych można zidentyfikować. Te dotyczące wad  ogólnorozwojowych macie na czerwono :)

1

2

Rozklikując Wady rozwojowe…możecie dojść do kodu Q90-Q99 ABERACJE CHROMOSOMOWE NIESKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ. Klikamy dalej i…mamy tabelę obejmującą wszystkie wady

3

(Q90 – Q99) Aberracje chromosomowe, niesklasyfikowane gdzie indziej
Liczba pozycji: 72

Kod
Nazwa Choroby
Opis

Q90
Zespół Downa

Q90.0
Trisomia 21, mejotyczna nierozdzielność

Q90.1
Trisomia 21, mozaika (mitotyczna nierozdzielność)

Q90.2
Trisomia 21, translokacja

Q90.9
Zespół Downa, nie określony

gdzie to wszystko można znaleźć? Tutaj jest najnowszy:

http://www.who.int/classifications/apps/icd/icd10online/

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...