Skutki uboczne podawania suplementów i jak one nie…działają

Październik 16, 2014 by
Kategoria: Suplementy, leki i ich kontrola

Pytacie się, czy widoczne są jakieś skutki uboczne podawania leków/suplementów. Ponieważ w Internecie są podawane ogólne przypadki a nie dotyczące naszych dzieci, zebrałem moje doświadczenia w pewną całość.

ALERGIA

Praktycznie wszystkie suplementy i leki mogą uczulać. Na dzień dzisiejszy najwięcej skarg od Was w kierunku alergii było w kierunku DHA z truskawką, czterokrotnie. Raz dostałem informację o kurkumie i ginkgo.

NADMIERNE POBUDZENIE

Tutaj wszystko zależy od dawki i od funkcjonowania tarczycy u danej osoby. U około 5% dzieci z ZD występuje nadczynność tarczycy. U bardzo małej ilości dzieci z ZD jest to nadczynność po podaniu leków. Ja widzę to po podawaniu leków  antypadaczkowych. Podanie takiemu, nieleczonemu dziecku suplementu, jakiegokolwiek, spowoduje jeszcze większe przyspieszenie. Nie jest to dobra sytuacja.

Najczęściej “przyspiesza” dziecko po ginkgo biloba i to wynika także z mechanizmu na które działa ginkgo. Odpowiedni dobór dawki zatem jest kluczowy.

U innych dzieci (często są to właśnie przeciwieństwa) takim środkiem jest kurkuma. Bardzo rzadko EGCG lub koenzym q 10.

Fluoksetyna jest innym tematem. Ona podobnie jak ginkgo SYSTEMOWO ma przyspieszyć dziecko, zbudować jego wytrzymałość i reaktywność w obrębie….motoryki w pierwszym momencie. Dziecko zatem będzie aktywne i to pewne.

Cerebrolizyna…najczęściej podawane są pierwsze serie, gdy dzieci są małe. Wtedy pojawiają się pod koniec pierwszej serii napięcia…dzieci robią łódeczki. W takim momencie należy przerwać podawanie leku.

“MAMŁANIE”, “WYCIE”, “WOKALIZA”

Efektem ubocznym fluoksetyny w tak młodym wieku są zjawiska które ja określam mamłaniem. Jest to dźwięk płynący z ust, modulowany w zależności od ulubionych dźwięków.

Przypomina to zjawisko zabawę głosem u osoby, która ma problemy ze słyszeniem. Ona po prostu testuje swój odbiór dźwięku.

DZIAŁANIE LEKÓW

1.Ocena czy coś pomaga czy tez nie to okres nie krótszy niż 6 tygodni. Często o skuteczności danego leku dowiadujemy się po 2-3 latach.

2.Leki/suplementy zawsze podajemy razem z odpowiednią dawką zajęć, które te suplementy/leki mają wzmacniać.

3.W zależności od wieku i płci leki/suplementy działają inaczej i konieczne są różne dawki.

4.Bardzo często muszą być podawane łącznie aby uzyskać efekt wzajemnego wzmocnienia np.: kurkuma z fluoksetyną, ginkgo z EGCG, kurkumą i DHA.

5.Każda substancja ma swój określony czas działania i określoną dawkę. Jeżeli jest napisane, że ginkgo musimy podawać co 4 h, to musimy podawać co 4h. Jeżeli nie jesteśmy w stanie, to efekty przyjdą później lub inaczej.

Gdy te uwarunkowania są brane pod uwagę i spełnione to rzadko kiedy leki/suplementy nie działają.

 

KIEDY NIE DZIAŁAJĄ?

1.U dzieci ze zdrową tarczycą, wyraźnie nadaktywne nie przynoszą widocznej poprawy:

-fluoksetyna w 2 przypadkach (uwaga: była podawana w krótkim okresie czasu)

-ginkgo w 4 przypadkach (dzieci były nadmiernie pobudzone)

2.U dzieci ze spektrum autyzmu i z ZD nie działają suplementy w takim samych dawkach jak dla innych dzieci z ZD. Często (nie zawsze!) podawanie metylowych formuł witamin B przygotowuje organizm do przyjęcia innych środków i są one konieczne.

3.Dzieci z ZD, które maja padaczki źle reagują na gingko. Bardzo dobrze reagują na Q 10 i MCT. Jest to bardzo wyraźna inność reakcji niż u dzieci z ZD bez padaczki.

4.Dzieci z ZD mocno “spowolnione” świetnie reagują na ginkgo i q 10. Są to zmiany istotnie inne od pozostałej grupy dzieci z ZD.

JAK DŁUGO TRZEBA CZEKAĆ NA EFEKTY DZIAŁANIA?

1.Najszybciej mówicie o reakcji dzieci na podanie fluoksetyny i ginkgo. Są to reakcje związane z ruchem, więc mnie to nie dziwi.

2.Nie potraficie ocenić działania cerebrolizyny, DHA, MCT. Też mnie to nie dziwi bo są to leki działające “długoterminowo” i muszą być stale podawane. Działają także na sfery, które są trudne do oceny “gołym okiem”.

3.Pozostałe suplementy należy traktować indywidualnie. Bardzo często najrzadziej wymieniany przeze mnie resveratrol pozytywnie działa na dzieci, które wyraźnie mają problemy autoimmunologiczne, gdy w pozostałych przypadkach nie widać tego działania.

MOJA OPINIA:

Suplementy/leki musza być stosowane w odpowiednio długim okresie czasu. Jeżeli ktoś oczekuje działania rewolucyjnego w okresie krótszym niż 3 miesiące, może nie doczekać się tego. Za każdym razem konieczna jest obserwacja dziecka, tak aby precyzyjnie zauważyć, jaki środek jak działa. Wielość, zmienność, zamienność stosowanych preparatów często jest korzystna i trzeba szukać tych optymalnych.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...