Świat Nadziei, warto tam zaglądnąć :)

Styczeń 19, 2010 by
Kategoria: Jak może być fajnie

Dostałem od Agnieszki zaproszenie RÓŻOWE, a tutaj znajdziecie informację o tym co się dzieje u niej we Wrocławiu.

 

 

clip_image002

GALERIA SZTUKI ART BRUT I PRACOWNIA AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ

Wrocław, ul. Ruska 46A

_________________________________________________________________________________________________

Zadaniem Galerii i Pracowni Aktywizacji Społecznej jest prezentowanie i aktywne promowanie sztuki i twórczości osób niepełnosprawnych, integracja społeczna oraz zwrócenie uwagi na problematykę osób niepełnosprawnych.

Celem działalności Galerii Sztuki i Pracowni Aktywizacji Społecznej jest także poprawa jakości życia i funkcjonowania dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych umysłowo poprzez zapewnienie im opieki terapeutycznej, stymulowanie i wspieranie rozwoju, rozwijanie twórczej aktywności, indywidualnych zdolności i zainteresowań, a także rozwijanie sprawności każdego podopiecznego, w kierunku możliwie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Na potrzeby Galerii i Pracowni, po naszych długich staraniach, otrzymaliśmy w najem, od gminy Wrocław, pomieszczenia przy ul. Ruskiej 46a we Wrocławiu. Znajdują się one w centrum miasta, w dobrej lokalizacji zapewniającej dostępność osobom niepełnosprawnym z różnych stron miasta, w niedalekiej odległości od współpracujących z nami instytucji kultury i sztuki. W tym samym budynku siedziby mają także inne współdziałające z nami stowarzyszenia, co sprzyja lokalnej integracji.

W ramach działań Galerii i Pracowni od stycznia 2009 roku realizowany jest cykl wystaw oraz zajęć galeryjnych obejmujących warsztaty twórcze, spotkania autorskie oraz zajęcia terapeutyczne w zakresie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych – polegających między innymi na usamodzielnianiu osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie przez nich galerii sztuki.

Do tej pory zorganizowaliśmy w galerii 5 dużych wystawy promujące twórczość osób niepełnosprawnych.

W naszych działaniach wzorujemy się na doświadczeniu placówek i organizacji europejskich i światowych – takich jak współpracujące z nami holenderska Pracownia Artilabo w Bredzie, czy Stowarzyszenie La Pirinola z Meksyku. Ideą działań w ostatnich 10 latach w instytucjach zachodnich jest zmiana podejścia w pracy z osobami niepełnosprawnymi z nadmiernie opiekuńczego do mądrze aktywizującego. Dlatego planujemy aby Galeria i Pracownia stała się miejscem, w którym osoby niepełnosprawne będą mogły aktywizować się społecznie i zawodowo, prowadząc na wzór podobnych placówek europejskich, czytelnię z kawiarnią, wypożyczalnię dzieł sztuki, radiostacje internetową lub redakcję własnego czasopisma.

Pracownia realizuje także częściowo zadania w ramach prowadzonego przez nas Programu Aktywizacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych Umysłowo „Sztuka Aktywności”. W ramach Programu nasze stowarzyszenie aktywnie współpracuje z ważnymi wrocławskimi instytucjami i organizacjami związanymi z kulturą i sztuką, oraz wieloma artystami. Udział w programie biorą m. innymi Teatr Polski ,Teatr Pieśń Kozła, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, BWA Wrocław – Galerie Sztuki Współczesnej, Fundacja WRO-Centrum Sztuki Mediów, Galeria Miejska, Galeria Entropia.

Ważną kwestią jest tu podjęcie dialogu ze społeczeństwem, w szczególności poprzez zaangażowanie środowisk i instytucji kulturalno-społecznych, przełamywanie lęków przed kontaktem, współpracą i zatrudnianiem osób niepełnosprawnych umysłowo, przede wszystkim w wyniku negatywnego wyobrażenia. Uczestnicy imprez kulturalnych przyzwyczajają się do obecności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym, rozwija się nowa jakość wzajemnych relacji.

Na realizację działań w ramach Galerii i Pracowni w 2009 i 2010 roku, otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków PFRON, w ramach zadania publicznego „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”.

W bieżącym roku na działalność artystyczną galerii otrzymaliśmy także wsparcie finansowe Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Chcemy aby osoby korzystające z Galerii i Pracowni Aktywizacji Społecznej, miały poczucie posiadania własnego miejsca spotkań, realizacji twórczej i wymiany doświadczeń, miejsca które, będą mogły kreować zgodnie ze swoimi potrzebami i marzeniami.

Galeria i Pracownia Aktywizacji Społecznej ART BRUT, pełniąc funkcję miejsca spotkań, twórczych prezentacji oraz promocji działań miasta na rzecz osób niepełnosprawnych, staje się ważnym wrocławskim punktem integracji społecznej.

___________________________________________________________________________________________________

S t o w a r z y s z e n i e Ś w i a t N a d z i e i na rzecz wspierania i rozwoju edukacji, rewalidacji oraz aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych umysłowo. KRS 0000245833

50-079 Wrocław, ul.Ruska 46 A ; tel. 0507 43 11 27; mail: [email protected] ; www.swiatnadziei.org

Komentarze

Liczba komentarzy: 2 do “Świat Nadziei, warto tam zaglądnąć :)”
  1. Albert pisze:

    “zmiana podejścia w pracy z osobami niepełnosprawnymi z nadmiernie opiekuńczego do mądrze aktywizującego” – to mi się podoba.

  2. Iza pisze:

    Weszłam na strony organizacji ŚWIAT NADZIEI i zobaczyłam tam zdjęcia młodych ludzi, świetnie wyrażających się poprzez sztukę, kreatywnych, a przede wszystkim dobrze się bawiących! Ze zdumieniem przeczytałam o różnorodnych warsztatach jakie się tam organizuje: od videoart, pracy z multimediami, poprzez działania sceniczne, plastyczne, dziennikarskie, na warsztatach bibliotecznych i głośnym czytaniu bajek kończąc. To jest świetna forma wyrazu i rozwoju dla starszych! Chociaż maluchy również mogą tworzyć swoje pierwsze ready-made :) Cieszę się, że RÓŻOWA wystawa mnie nie ominie, bo potrwa do połowy lutego.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...