Artykuły oznaczone jako 'cykl metylacyjny'


MTHFR C677T jako czynnik przyspieszający patologię choroby Alzheimera.

Grudzień 1, 2017 by  
Kategoria: MTHFR i inne polimorfizmy

W Polsce mówi się tylko o modzie na MTHFRa, nie mając istotnej wiedzy na temat funkcjonowania tego genu w organizmie człowieka. Cóż na świecie go się bada, opisuje różne nawet kontrowersyjne zakresy funkcjonowania i w tym jest różnica. Zawsze uważam, że lepiej wiedzieć niż udawać, że się wie. Tym razem mamy badania dotyczące integralności mózgu […]

Polimorfizmy genów skrótu metylacyjnego, też są ryzykiem urodzenia dziecka z zespołem Downa

Październik 4, 2016 by  
Kategoria: MTHFR i inne polimorfizmy

Wraca pytanie jakie polimorfizmy, jakich genów są czynnikiem ryzyka urodzenia dziecka z zespołem Downa?

“Jak przekonać genetyka by zbadać gen MTHFR i jest to bardzo ważne dla mojego dziecka z zespołem Downa?”

Listopad 16, 2015 by  
Kategoria: Wiedza o Zespole Downa

Mam 86 badań dzieci z ZD dotyczących ich polimorfizmów pochodzących od mam młodszych niż 32 lata i ojców młodszych niż 34 lata. 83 ma potwierdzony polimorfizm genu MTHFR, z tego 68 ma wariant MTHFR C677 T. Gdy w na początku lat 90-tych wskazywano na takie ryzyko, było to rewolucją. Dzisiaj już jest to powszechnie zrozumiałe, […]