W końcu się udało rozdzielić zespół Downa i chorobę Alzheimera.

Czerwiec 28, 2017 by
Kategoria: Wiedza o Zespole Downa

Dla wielu nie jest to zrozumiałe, dla innych poboczne. Dla mnie to jest przełom. W dotychczasowych badaniach nad chorobą Alzheimera w zespole Downa nie umiano rozdzielić ich wzajemnych patologii, przez co brakowało strategii terapeutycznej oddzielnie budowanej dla każdego z problemów.

Dzisiaj będzie to już możliwe by odseparować błędy na poziomie metabolizmu glukozy, funkcjonowania amyloidów beta przez co będzie można prowadzić kierunkowe badania kliniczne w tym zakresie.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5477635/

image

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...