Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci-baza prawna

listopad 18, 2009 by
Kategoria: Orzecznictwo

W wielu ośrodkach największym problemem dla rodziców jest znalezienie finansowania na organizację i prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, które ukończyło proces “wczesnej interwencji” i oczekuje “pójścia” do przedszkola. Niestety w tym czasie, nie jest ono przystosowywane do pobytu w przedszkolu ze względu głównie na brak finansowania takiej działalności prowadzonej przez placówki oświatowe.

Poniżej umieściłem tekst rozporządzenia, które gwarantuje pieniądze na taką aktywność, która może być prowadzona w przedszkolach, jako zajęcia wprowadzające dziecko do zajęć mających w nim miejsce, a z których my w naszym modelu edukacji dzieci z zespołem Downa korzystamy.

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. Nr 23, poz. 133)

Rozporządzenie określa warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, mającego na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole oraz kwalifikacje wymagane od osób prowadzących wczesne wspomaganie, a także formy współpracy z rodziną dziecka.
Niniejsze rozporządzenie ma na celu dostosowanie przepisów tego rozporządzenia do przepisów obowiązującego art. 71 b ustawy o systemie oświaty, gdyż na mocy zmiany art. 71b ust. 2a i 2b ustawy o systemie oświaty dokonanej ustawą z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 542) niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne uzyskały prawo do organizowania zespołów wczesnego i wspomagania rozwoju dziecka i prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Dotychczas jedynie publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne miały prawo do tworzenia zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

Przedmiotowe rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. Nr 68, poz. 587), które utraciło moc z dniem 24 maja 2007 r. na podstawie art. 1 pkt 21 ustawy z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 542).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 lutego 2009 r.

pełny tekst rozporządzenia tutaj

Komentarze

Liczba komentarzy: 2 do “Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci-baza prawna”
  1. Albert pisze:

    Zaczynam studiować lekturę tego tematu.

  2. Jarek pisze:

    Albert koniecznie, gdyż szkoła jest zadaniem “prawnym”, które nie zrealizujemy tak z marszu jak przedszkole.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...