Huperzine A

styczeń 12, 2010 by
Kategoria: Suplementy, leki i ich kontrola

Ja z kolei obiecałem Jarkowi co nieco odnośnie Huperzine A.

W związku z tym poniżej część pierwsza:

Co to jest Huperzine?

Huperzine-A jest roślinnym alkaloidem otrzymywanym z chińskiego widłaka goździstego, Huperzia serrata. W Chinach wyciąg z Huperzine był stosowany od wieków w różnych przypadłościach takich jak opuchlizna, obrzęki, gorączka i zaburzenia krążenia.

W ostatnich kilku latach Huperzine-A, jeden ze związków chemicznych chińskiego widłaka goździstego, był badany pod kątem jego potencjalnego wykorzystania w demencji takiej jak choroba Alzheimera. Demencja jest nasilającym się procesem deficytów myślowych spowodowanych uszkodzeniem mózgu lub chorobą. Tak jak leki na receptę dostępne obecnie dla osób dotkniętych chorobą Alzheimera, Huperzine A czasowo blokuje działanie enzymu znanego jako acetylocholinesteraza, który jest skoncentrowany w mózgu, rdzeniu kręgowym i w czerwonych krwinkach. Enzym ten zwany również cholinesteraza, powoduje rozbicie jednego z neurotransmitera – acetylocholiny. Neurotransmiterami są związki chemiczne, które przenoszą informacje z komórek nerwowych do innych komórek. Acetylocholina, odgrywa znaczącą rolę w uczeniu, pamiętaniu i myśleniu, i zmniejszona ilość tego związku powoduje zmniejszenie sprawności umysłowej.

Przez zmniejszenie aktywności acetylocholinesterazy, Huperzine A może pomóc w zmniejszeniu redukcji acetylocholiny, zachowując większą ilość tej substancji we krwi. Czasami zwany efektem cholinergicznym, zwiększenie ilości acetylocholiny może pomóc w zachowaniu a nawet przywróceniu pamięci. Kilka badań na ludziach i zwierzętach dotkniętych dysfunkcjami pamięci wykazały, że zażywanie Huperzine A, może pomóc w walce z demencją. Dodatkowo, w niewielkim badaniu na nastolatkach, Huperzine A polepszyła ogólną sprawność umysłową po regularnym przyjmowaniu przez okres tylko jednego miesiąca. Jakkolwiek, więcej badań jest koniecznych zanim Huperzine A może być rekomendowana w walce z demencją lub ogólną poprawą pamięci.

Korzyści jakie daje Huperzine

Huperzine A może być stosowana w leczeniu demencji, utraty pamięci i innych deficytów poznawczych. Może być również pomocna dla osób z miastenią ciężką rzekomoporaźną i może chronić przeciwko truciznom fosfoorganicznym.

Badania przeprowadzone w Chinach wykazały, że Huperzine A jest obiecującym środkiem w walce z chorobą Alzheimera. Inne badania wykazują, że Huperzine A jest nadrzędnym inhibitorem acetylocholinoestyrazy z bardzo dobrą penetracją centralnego systemu nerwowego oraz z dobrym okresem połowicznego rozpadu in vivo (na żywych organizmach).

Inhibitor (łac. inhibeo – zatrzymuję) – związek chemiczny powodujący zahamowanie bądź spowolnienie reakcji chemicznej. Proces ten nazywa się inhibicją. Inhibitorem można nazwać zarówno substancję powodującą spowolnienie lub zatrzymanie reakcji niekatalizowanej jak i substancję obniżającą aktywność katalizatora w reakcji katalizowanej. Odwrotnym działaniem do inhibitora charakteryzuje się katalizator.

Dwie próby kliniczne (leku) przeprowadzone metodą podwójnej ślepej próby, przeprowadzone w Chinach pokazują, że Huperzine A jest zarazem bezpiecznym i efektywnym lekiem w długotrwałym leczeniu choroby Alzheimera. W dodatku do jej działania jako inhibitora acetylocholinoestyrazy, ostatnia badania wskazują, że Huperzine A ma również inne działania neuroprotekcyjne:

1) Huperzine A powstrzymuje indukowaną glutaminianowo cytotoksyczność w hodowli neuronów móżdżku oraz hipokampu u szczurów

2) Huperzine A wspiera wyrastanie dendrytów z hodowli neuronów

Choroba Alzheimera charakteryzuje się różnymi abnormalnościami i degeneracją neuronów i ich normalna aktywność i witalność w dużej mierze zależy od acetylocholiny i acetylocholinoestyrazy. Neurony zlokalizowane w części podstawnej kresomózgowia są również dotknięte inną chorobą neurologiczną – chorobą Parkinsona. Huperzine A jest silnym inhibitorem acetylocholinoestyrazy, nadrzędnym w działaniu w stosunku do TACRINE, pierwszego leku zarejestrowanego w USA na chorobę Alzheimera i E2020, który został niedawno zarejestrowany przez Eisai Pharmaceuticals.

Huperzine A został potwierdzony jako nadrzędny w stosunku do leków zatwierdzonych do leczenia choroby Alzheimera, w tym wiodące leki antycholinesterazowe: fizostygmina i takryna. Huperzine A polepszyła uczenie się i pamięć w myszach lepiej niż takryna. W przeciwieństwie do fizostygminy i takryny działanie Huperzine A koncentruje się bardziej na acetylocholinoestyrazie w mózgu niż na acetylocholinoestyrazie zlokalizowanej w innych miejscach ciała – czyli o wiele mniej jest marnowany na niepotrzebne działanie. W przeciwieństwie do fizostygminy i takryny Huperzine A nie wiąże się z receptorami w centralnym systemie nerwowym, co mogłoby spowodować niekorzystne efekty uboczne. Jej efekty trwają 10-12 razy dłużej niż fizostygminy i takryny (do 8 godzin).

Badania pokazują, że Huperzine A powstrzymuje działanie acetylocholinoestyrazy, enzymu, który niszczy acetylocholinę i dlatego zwiększa długość trwania impulsu nerwowego. To może spowodować różnicę pomiędzy niejasnym pamiętaniem czegoś a zrozumiałym przypomnieniem sobie czegoś.

Dodatkowe badania wykazały, że Huperzine A przyczynia się do zmniejszenia śmierci komórek nerwowych spowodowaną toksycznym poziomem glutaminianu. To odkrycie może uczynić Hyperzine A potencjalną terapią w redukowaniu uszkodzeń neuronowych spowodowanych udarem, epilepsją i innymi zaburzeniami. HupA była używana w Chinach przez wiele lat w leczeniu demencji. Raporty z leczenia 100 tysięcy osób sugerują niską toksyczność tego leku.

Huperzine część druga:

Jak działa Huperzine?

Niektórzy naukowcy twierdzą, że widłak goździsty, Huperzia serrata, chińskie zioło znane jako Qian Ceng Ta, może okazać się lepszym medykamentem na chorobę Alzheimera niż inne leki obecne obecnie na rynku. Chociaż to zioło było używane do leczenia gorączki I stanów zapalnych od wieków w Chinach, nie ma właściwości przeciwgorączkowych i przeciwzapalnych. Zgodnie z badaniami laboratoryjnymi i krystalografią rentgenowską, alkaloid Huperzine A, który występuje w widłaku goździstym wydaje się być silnym inhibitorem acetylocholinoestyrazy.

Acetylocholina jest neurotransmiterem, który sprawia, że odbywa się komunikacja między neuronami, komórkami nerwowymi. Zazwyczaj acetylocholinoestyraza, oczyszcza synapsy nerwowe (miejsce, w którym łączą się dwa neurony) poprzez rozbicie nadmiaru acetylocholiny. Acetylocholinoestyraza (AChE) szybko rozbija acetylocholinę produkowaną w mózgu osób dotkniętych chorobą Alzheimera, w rezultacie czego osoby te mają zaniki pamięci i inne defekty w procesach poznawczych. Inhibitory AChE działają w ten sposób, że zapobiegają rozpadowi acetylocholiny.

Huperzine A wydaje się wiązać mocniej z AChE niż takryna i donepezil – leki, które obecnie są stosowane w chorobie Alzheimera. Huperzine A ma również dłuższy okres połowicznego rozpadu i wolniejszy współczynnik dysocjacji, czyli są to parametry, które sprawiają, że jest to bardziej efektywna terapia. Takryna oraz donepezil produkują cholinergiczne efekty uboczne u wielu pacjentów, takie jak nudności, wymioty, wydzielanie śliny oraz pocenie się. Takryna może również powodować uszkodzenia wątroby. Badania wykazują, że Huperzine A może być bardziej efektywnym lekiem z mniejszą ilością skutków ubocznych w porównaniu do takryny i donepezilu.

Huperzine A również zwiększa poziom noradrenaliny i dopaminy, lecz nie serotoniny.

Efekty uboczne Huperzine

Huperzine A może powodować drgawki i zmianę rytmu serca. Może również powodować nieostrość widzenia, zawroty głowy, nudności, wzmożone ślinienie i pocenie się. Pacjenci powinni skonsultować się ze swoim doktorem przed zażyciem Huperzine A jeżeli zażywają inne konwencjonalne inhibitory AChE (donepezil, galantamina, riwastygmina, takryna).

Interakcje Huperzine A z innymi lekami

Huperzine A może powodować odwrotne działanie do działania takich leków jak dicyklomina (ang. dicyclomine), Levsin, propantelina (ang.propantheline) – które są używane do zmniejszenia efektów acetylocholiny. Z drugiej strony może powodować zwiększenie acetylocholiny – wzmacniając efekt takich leków jak Aricept i Cognex.

Dawkowanie

Są różne formy Huperzine A dostępne, w tym ekstrakt z widłaka goździstego, naturalna Huperzine A ((-)-) i syntetyczna racemiczna Huperzine A ((±)-). Naturalna Huperzine A jest około 3 razy mocniejsza niż syntetyczna. Dawkowanie naturalnej Huperzine A używanej w testach klinicznych wahało się w przedziale od 60 do 200 microgramów dziennie. Huperzine powinna być stosowana tylko z zalecenia lekarza i pod jego kontrolą.

Huperzine część trzecia

Badania kliniczne Huperzine

Prowadzono wiele badań klinicznych Huperzine A. Poniżej podaję jednak jedno z najbardziej obszernych, z którego wynikają ciekawe wnioski. W 1999 roku Chińscy naukowcy stwierdzili, w badaniach ukierunkowanych na określenie skuteczności Huperzine A na umiejętność zapamiętywania i uczenia się wśród nastolatków, że wyniki są podobne jak u starszych ludzi. Wybrano 34 pary studentów, którzy mieli problem z zapamiętywaniem i trudności w uczeniu się. Dobieranie w pary odbyło się pod kątem wieku, płci, współczynnika umiejętności zapamiętywania i ogólnego zdrowia psychicznego, tak aby zapewnić porównywalność wyników. Pod tym względem nie było żadnych istotnych różnic pomiędzy grupą osób, które były leczone Huperzine A, a grupą, której podano placebo. W podwójnej ślepej próbie, jedna osoba z każdej pary, wybrana losowo, otrzymała 100 microgramów syntetycznej HupA dwa razy dziennie przez cztery tygodnie, podczas gdy druga osoba z pary przyjmowała placebo. Współczynnik umiejętności zapamiętywania był mierzony przed i po badaniu. Monitorowany był również poziom umiejętności z języka chińskiego, angielskiego i matematyki. Na koniec badania wynikło, że grupa poddana działaniu Huperzine A osiągnęła znacznie lepsze wyniki niż grupa kontrolna w zakresie standardowych testów pamięciowych opisywanych jako gromadzenie, rozpoznanie, odtwarzanie, kojarzenie, pamięć dotykowa i ilość recytacji, natomiast nie było różnic w zakresie pamięci wzrokowej i rozumienia. Grupa poddana działaniu Huperzine A osiągnęła znacznie lepsze wyniki z języka chińskiego i angielskiego, natomiast nie było różnicy w zakresie matematyki. Nie odnotowano żadnych efektów ubocznych.

Ostrzeżenia

Huperzine A nie powinny być podawane dzieciom, kobietom karmiącym i w ciąży.

Ze względu na potencjalne negatywne skutki u osób chorych na padaczkę, z arytmią kardiologiczną i z astmą, to te osoby nie powinny zażywać Huperzine A.

Zwiększona produkcja kwasu żołądkowego, prawdopodobnie w wyniku efektu cholinergicznego Huperzine A, może spowodować pogorszenie stanu wrzodów lub jelita cienkiego.

Zwiększa się również wydzielanie moczu w wyniku zażywania Huperzine A.

Literatura:

Cheng DH, Ren H, Tang XC. Huperzine A, a novel promising acetylcholinesterase inhibitor. Neuroreport. 1996; 8:97-101.

(He XC, Yu GL, Bai DL. Studies on analogues of huperzine A for treatment of senile dementia. VI. Asymmetric total synthesis of 14-nor-huperzine A and its inhibitory activity of acetylcholinesterase. [Article in Chinese] Yao Xue Xue Bao. 2003;38(5):346-349).

Quian BC, Wang M, Zhou ZF, et al. Pharmacokinetics of tablet huperzine A in six volunteers. Chung Kuo Yao Li Hsueh Pao. 1995; 16:396-398.

Tang XC, Kindel GH, Kozikowski AP, Hanin I. Comparison of the effects of natural and synthetic huperzine A on rat brain cholinergic function in vitro and in vivo. J Ethnopharmacol. 1994; 44:147-155.

Xu SS, Gao ZX, Weng Z, et al. Efficacy of tablet huperzine-A on memory, cognition and behavior in Alzheimer’s disease. Chung Kuo Yao Li Hsueh Pao. 1995; 16:391-395.

Grunwald, J., Raveh, L., Doctor, BP. et al (1994) Huperzine A as a pretreatment candidate drug against nerve agent toxicity. Life Sci 54: 991-997.

Guan, LC., Chen, SS., Lu, WH. et al (1989) Effects of Huperzine A on eletroencephalography power spectrum in rabbits. Chung Kuo Yao Li Hsueh Pao 10: 496-500.

Hanin, I., Tang, XC., Kindel, GL. et al (1993) Natural and synthetic Huperzine A: effect on cholinergic function in vitro and in vivo. Ann N Y Acad Sci 695:304-306.

Hao, XY., Gong, ZH., Qin, BY. (1988) Effects of Huperzine A on cholinesterase isoenzymes in plasma of mice and dogs. Chung Kuo Yao Li Hsueh Pao 9: 312-316. (article in Chinese)

Xu SS, Cai ZY, Qu ZW, Yang RM, Cai YL, Wang GQ, Su XQ, Zhong XS, Cheng RY, Xu WA, Li JX, Feng B. Huperzine-A in capsules and tablets for treating patients with Alzheimer’s disease. Acta Pharmacol Sin 1999 Jun;20(6):486-90.

Albert

Komentarze

Liczba komentarzy: 2 do “Huperzine A”
  1. Margaret pisze:

    Jestem za interesowana Huperzine A.mam 57 lat i chcialam sie nauczyc biegle mowic po angielsku .Dziekuje za odpowiedz

  2. Can pisze:

    Nie umiem pomóc

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...