Posiphen , to już jest prawdziwa sensacja!

wrzesień 19, 2012 by
Kategoria: Suplementy, leki i ich kontrola

Czekaliśmy z Richardem na potwierdzenie lipcowych pozytywnych doniesień dotyczących fazy klinicznej badań nad posiphenem. No i pojawiły się!!!

Zacznę od przypomnienia czym jest poshiphen.

1.Jest to lek o kierunkowy, mający za zadanie regulowanie objawów typowych dla choroby Alzheimera w zakresie powstawania złogów amyloidu beta, jak i błędnego funkcjonowania białek Tau. “Cechą Posiphenu jest to, że modyfikuje metabolizm beta APP, który jest najbardziej oczywistą cechą choroby Alzheimera. Przypomnę, że rozpuszczalne formy APP są niezwykle toksyczne zarówno w badaniach in vitro jak i in vivo, dlatego też poszukuje się leku, który mógłby kompensować działanie APP.”

http://www.zespoldowna.info/index.php?s=posiphen

2.Dla zainteresowanych tutaj: http://www.qrpharma.com/pdf/ICAD%20Posiphen2%202010-07-14.pdf znajdziecie podstawowe założenia funkcjonowania leku.

image

WYNIKI NAJNOWSZYCH BADAŃ

Zaczęło się od tych badań już opublikowanych w lutym tego roku. Ponieważ głównie dotyczyły choroby Parkinsona, czekaliśmy z Richardem na te “nasze”, pomimo tego że w tym przypadku pojawiły się pierwsze sygnały, że posiphen działa efektywnie w kierunku cech typowych dla choroby Alzheimera.

http://www.hindawi.com/journals/pd/2012/142372/

image

17 lipca QR Pharma, właściciel leku posiphen ogłosił, że zakończono kolejne próby kliniczne nad lekiem.

image

Jak napisano w komunikacie:

“…Posiphen has been shown in three early stage clinical studies to be safe and to significantly lower levels of amyloid beta, tau and inflammatory markers, which are the hallmarks of Alzheimer’s disease. The dosing, tolerability, and proof of mechanism studies were conducted by an international group of investigators testing Posiphen both in healthy volunteers and in patients with mild cognitive impairment (MCI), a condition that often progresses to Alzheimer’s. Posiphen works by inhibiting the production of neurotoxic proteins that derive from amyloid precursor protein (APP) and tau. This data provides key evidence to move the drug forward for further human testing.”

…posiphen pokazał we wcześniejszych 3 badaniach klinicznych, że jest bezpieczny i znacząco obniża poziom amyloidów beta, białek tau oraz znaczników (markerów) stanu zapalnego, które to są cechami choroby Alzheimera. Badania nad dawkowaniem, tolerancją, jak i nad potwierdzeniem działania mechanizmu leku, zostały przeprowadzone przez międzynarodową grupę badaczy testujących posiphen zarówno u zdrowych ochotników, jak i wśród pacjentów z łagodnym uszkodzeniem funkcji poznawczych (tak jak w przypadku wielu osób z ZD-to mój dopisek), który to stan często przechodzi w chorobę Alzheimera. Posiphen działa poprzez wyhamowanie (inhibicję) produkcji neurotoksycznych protein, które powstają z prekursorowego białka amyloidu beta oraz białka tau. Dane te pozwalają na przejście do kolejnych etapów i dalszych prób z udziałem ludzi.”

Konsekwencją tego komunikatu było ogłoszenie abstraktu dotyczącego tej klinicznej próby z udziałem ludzi, a potem pełnej wersji raportu.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/22791904/

image

W raporcie zanotowano kluczowe informacje:

1.Było to pierwsze kliniczne badanie z udziałem ludzi.

2.Badano efektywność działania leku w kierunku: obniżania produkcji prekursorowego białka amyloidu beta (APP) alfa i beta, amyloidu beta, białka tau oraz markerów stanów zapalnych.

3.W badaniu uczestniczyło 120 osób.

4.Konstrukcja badania klasyczna dla tego typu testów klinicznych.

WNIOSKI Z RAPORTU:

Posiphen jest dobrze tolerowanym lekiem, znacząco obniżającym typowe cechy dla choroby Alzheimera takie jak: poziom produkcji prekursorowego białka amyloidu beta (APP) alfa i beta, amyloidu beta, białka tau i markerów. Potwierdziły się zatem wcześniejsze przedkliniczne badania w tym zakresie.

Pełna wersja raportu.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3415310/?tool=pmcentrez

image

Komentarze

1 Komentarz do “Posiphen , to już jest prawdziwa sensacja!”
  1. Piotr pisze:

    Popraw Jarek nazwę leku w tytule, bo potem trudno będzie go znaleźć :-).

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...