Artykuły oznaczone jako 'GUK'


Edukacja a komunikacja

październik 18, 2010 by  
Kategoria: Uczymy się mówić

Jestem rodzicem już drugiego dziecka, które “przechodzi” przez problem edukacji i z problemami w komunikacji. Z tego też względu jestem niezwykle wrażliwy na tematy, które w ramach tego etapu rozwoju dziecka występują, ale po kolei…

GUK

listopad 13, 2009 by  
Kategoria: Uczymy się mówić

No i doczekaliśmy się dzięki Albertowi i jego rodzinie pełnej informacji o GuKu. Dziękuję w imieniu wszystkich.
Gebärden-unterstützte Kommunikation (tłum.) Komunikacja Wspierana Gestami

Wprowadzenie: Co to jest GuK?

GuK – materiały do pracy.

GuK – płyty CD

Zestawienie wszystkich wyrażeń GuK 1 i GuK 2

Piosenki i wierszyki towarzyszące GuK.

„Komunikacja wspierana gestami- GuK” – profesor Etta Wilken.

1.Wprowadzenie: Co to jest […]