2010.02.08 – jak dać 1% za 2009 w zeznaniach PIT

Luty 8, 2010 by
Kategoria: Wydarzenia

1 proc. krok po kroku
Krok pierwszy, czyli wybór organizacji
Podatnik może wybrać stowarzyszenie czy fundację (tylko jedną!), której działalność mu się podoba, którą popiera, która wspiera słuszne jego zdaniem cele. Ale wybierając instytucję, którą chce wesprzeć 1 proc. podatku, musi postępować bardzo ostrożnie. Przede wszystkim powinien zbadać, czy ma ona status organizacji pożytku publicznego. To absolutnie konieczne, bo tylko takiej organizacji można przekazać 1 proc. podatku. Listę organizacji z wymaganym statusem – pod koniec 2009 r. było ich już ponad 7,5?tys. – można znaleźć w serwisie informacyjnym Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej (www.pozytek.gov.pl), w Krajowym Rejestrze Sądowym (http://opp.ms.gov.pl) albo w bazie organizacji pożytku publicznego (www.baza.pozytek.ngo.pl).
Krok drugi, czyli nazwa OPP do PIT
OPP wybrana? Jej nazwę i numer KRS (pod wspomnianymi wyżej adresami można go znaleźć przy nazwie OPP) należy teraz wpisać do swojego PIT. W formularzu:
PIT-36 – rubryki 305. i 306.,
PIT-36L – rubryki 105. i 106.,

PIT-37 – rubryki 124. i 125.,
PIT-38 – rubryki 58. i 59.,

PIT-39 – rubryki 51. i 52.
Krok trzeci, czyli wyliczanie 1 proc.
W formularzu PIT podatnik wpisuje kwotę, jaką chce przekazać wybranej wcześniej OPP. To nie może być więcej niż 1 proc. rocznego podatku, ale może być mniej. Załóżmy, że chce przekazać 1 proc. Obliczanie nie jest trudne – należy kwotę podatku należnego pomnożyć przez 0,01 albo podzielić przez 100. Wyliczoną sumę wpisuje się w rubrykę:
PIT-36 – 307.,
PIT-36L – 107.,
PIT-37 – 126.,
PIT-38 – 60.,
PIT-39 – 53.
Wpisanie nazwy OPP z numerem KRS i kwoty, którą podatnik chce podarować, jest równoznaczne ze złożeniem przez niego wniosku "o przekazanie 1 proc. podatku należ-nego na rzecz organizacji pożytku publicznego". Oczywiście trzeba też prawidłowo wypełnić pozostałe rubryki PIT, podpisać zeznanie i złożyć je w urzędzie skarbowym.
Krok czwarty, czyli informacje uzupełniające
W formularzach PIT są specjalne rubryki, w których podatnik może wyrazić zgodę na to, by urząd skarbowy przekazał jego dane (imię, nazwisko, adres i kwotę 1 proc.) wspartej przezeń OPP. Dzięki temu jego fundacja czy stowarzyszenie będą mu mogły podziękować. Być może poinformują go też o tym, jak wykorzystały jego 1 proc. podatku.
PIT-36 – 308. i 310.,
PIT-36L – 108. i 110.,
PIT-37 – 127. i 129.,
PIT-38 – 61. i 63.,
PIT-39 – 54. i 56.
Jest też specjalna rubryka, w której podatnik może wskazać konkretny cel, na który mają pójść pieniądze z jego 1 proc. Może to być np. chora Basia, podopieczna wybranej przez niego fundacji.
PIT-36 – 309.,

PIT-36L – 109.,
PIT-37 – 128.,
PIT-38 – 62.,
PIT-39 – 55.
Oczywiście nie ma obowiązku wypełniania tych rubryk.
Krok piąty, czyli pieniądze idą do OPP
Teraz, po zmianie przepisów, to fiskus przekazuje pieniądze z 1 proc. wybranej przez podatnika organizacji. Ten nie musi już sobie tym zaprzątać głowy.

 

źródło: gazeta.pl

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...