Książka, która mnie zaskoczyła, jak żadna inna w naszej rzeczywistości

styczeń 3, 2010 by
Kategoria: książki popularno-naukowe, Polecamy

Ci którzy mnie znają, wiedzą że jest niewiele rzeczy, które mnie zaskakują. Jednakże, ta książka samym tytułem już mnie zszokowała, a opis mało mnie nie przewrócił! Tak, pozytywnie przeczytałem to wszystko, że nie mogę się doczekać jej publikacji oraz możliwości przeczytania jej w całości w poszukiwaniu SPRZYMIERZEŃCA! Ci, którzy choć delikatnie “dotknęli” sfery edukacji będą wiedzieć o co chodzi!

 

1

 

Tytuł: Zaniedbane obszary edukacji – pomiędzy pedagogiką a pedagogiką specjalną
Wybrane zagadnienia

Autor: Iwona Chrzanowska

ISBN: 978-83-7587-222-4

Dane techniczne: Wydanie I, Kraków 2009, Format B5, Objętość 326 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

Opis książki:

Książka „Zaniedbane obszary edukacji – pomiędzy pedagogiką a pedagogiką specjalną. Wybrane zagadnienia” podkreśla potrzebę przeciwdziałania patologiom związanym z procesami marginalizacji i wykluczenia społecznego, które w sferze oświaty należałoby traktować jako marginalizację i wykluczenie edukacyjne. Możemy w niej również odnaleźć rozważania na temat rozumienia samego terminu „nierówności edukacyjnych” oraz tego, co je determinuje.

W kontekście tytułowego zagadnienia – zaniedbań/zaniechań w edukacji – autorka skoncentrowała się na tych nierównościach, które wiążą się z zaniedbaniem szans i potencjału rozwojowego dziecka. Grupy badawczej nie stanowi młodzież utalentowana, wybitnie zdolna, tylko niepełnosprawna umysłowo. Nawiązując do koncepcji M. Kozakiewicza, który podstawę nierówności odnajduje w ekonomicznej, społecznej czy kulturowej odmienności warunków życia, jako teren badań obrane zostało środowisko wiejskie.

Czy i na ile młodzież wiejska jest zagrożona eliminacją z rynku pracy uwarunkowaną brakiem wystarczających kompetencji (wiadomości i umiejętności) wynoszonych ze szkoły? Czy istotnie fakt realizacji obowiązku edukacji w szkole wiejskiej przekłada się na niższy poziom osiągnięć uniemożliwiający rywalizację z rówieśnikami z miast? W niniejszej publikacji Iwona Chrzanowska próbuje odpowiedzieć na te pytania, porównując i interpretując wyniki dotychczasowych badań dotyczących sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych organizowanych przez Centralną Komisję Edukacyjną (dalej CKE) na populacjach pełnych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów, a także odnosząc się do wyników badań własnych. Oprócz wskazania rezultatów osiągnięć szkolnych, ukazuje również ich uwarunkowania, odwołując się do kwalifikacji nauczycieli oraz przygotowania szkół do realizacji procesu dydaktycznego. W ostatnim rozdziale przedstawia wnioski, postulaty, prognozy dotyczące pożądanych zmian w finansowaniu polskiego systemu edukacyjnego i konstruowaniu programów nauczania i wychowania.

O marginalizacji i wykluczeniu, szczególnie w edukacji, mówi się niechętnie. Dzieje się tak ze względu na podmiot oddziaływań edukacyjnych, którym jest dziecko. W kulturze europejskiej ma ono specyficzną i uprzywilejowaną pozycję. Wynika ona z odpowiedzialności dorosłego za jego bezpieczeństwo, jakość życia, możliwość rozwoju i poczucie szczęścia. Podobnie jest z kwestią dopasowania edukacji do nowych warunków, charakterystycznych dla społeczeństwa demokratycznego. Młodzież, mimo składanych przez władze oświatowe deklaracji, wciąż nie wynosi ze szkoły umiejętności operowania wiedzą, w dalszym ciągu bowiem główną tendencją w nauczaniu wydaje się hołdowanie encyklopedyzmowi. W szkole brakuje nastawienia na kształtowanie zainteresowań wybranymi dziedzinami wiedzy czy poszczególnymi treściami nauczania. Zbyt często zajęcia są nudne, stereotypowe, a relacje społeczne utrwalone i niezmienne, zwłaszcza prymat nauczycielskiego władztwa. Tematy te podnosi w swojej najnowszej publikacji Iwona Chrzanowska.

więcej:

http://impulsoficyna.pl/index.php?cat=3&pagin=1&id=1072

Komentarze

Liczba komentarzy: 3 do “Książka, która mnie zaskoczyła, jak żadna inna w naszej rzeczywistości”
  1. Agnieszka pisze:

    Jarku. Gdzie można kupić tę książkę? Zdaje się, że tam znajdę to, co od dawna widzę w naszym systemie edukacyjnym. Rozmycie szczytnych idei w wypaleniu nauczycieli i ich niskich gażach.(mama Inga)

  2. Jarek pisze:

    Agnieszko dodałem już link i wszystko jasne!

  3. wojtek pisze:

    książka warta polecenia, podobnie jak inne z wydawnictwa Impuls. trzymają poziom

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...