Artykuły oznaczone jako 'Tomatis'


Biofeedback czy Tomatis?

czerwiec 10, 2014 by  
Kategoria: Nasze wczesne wspomaganie rozwoju

Po pierwsze obie metodologie wspierania osoby z problemami neurologicznymi nie powstały dla dzieci z zespołem Downa, więc trudno mówić o jakimś możliwym porównaniu w kontekście tego problemu. Jest na pewno jedna i druga metoda ciekawym narzędziem rehabilitacyjnym, którzy może pomóc przezwyciężyć określone problemy np.: koncentrację.

Ucho jest nie tylko po to by słyszeć…czyli Tomatis

czerwiec 9, 2014 by  
Kategoria: Nasze wczesne wspomaganie rozwoju

Gdy piszę o komunikacji specjalnie pomijam temat słuchu. Wydaje mi się, że w czasach badań przesiewowych temat jest już pod specjalną opieką. Jednak słuch to nie tylko słyszenie, ale stymulowanie rozwoju komórek. W tym znaczeniu pojawia się nam problem: czy metoda Tomatisa może wspomagać rozwój dziecka z ZD?

Integracja Sensoryczna

Pisałem w ubiegłym tygodniu o IS z naszego przedszkola na ulicy Grochowej. Otrzymałem wiele pytań na ten temat stąd pozwolę sobie na podanie strony(podesłanej przez Paulinę) na której można także znaleźć ciekawe informacje.

TOMATIS

listopad 13, 2009 by  
Kategoria: Wczesna interwencja i rehabilitacja

Dzięki Michałowi i Olinkowi, krótka informacja o Tomatisie.

Metodę kształcenia uwagi słuchowej, zwaną także treningiem słuchowym lub metodą stymulacji audio-psycho-lingwistycznej (SAPL) wynalazł 40 lat temu francuski otolaryngolog, neurolog i foniatra – prof. Alfred Tomatis. Podstawowym celem tej metody jest wspieranie funkcji słuchowej, dzięki czemu następuje poprawa koncentracji, jakości uczenia się oraz rozwijanie zdolności językowych […]

Podstawowe metody edukacyjne i terapeutyczne cz.4

1. Na czym polega metoda Tomatisa
Profesor Alfred Tomatis {1920-2001) był francuskim otolaryngologiem. Od lat 40-tych XXw. prowadził badania nad funkcją narządu słuchu. Szczególnie interesowała go zależność między sposobem słyszenia a jakością głosu. Na podstawie swych badań sformułował trzy zasady, znane dziś jako trzy prawa Tomatisa, o następującej […]