Artykuły oznaczone jako 'TP 53'


TP 53 gen, kolejny gen związany z rakiem, możliwym ryzykiem zespołu Downa

grudzień 2, 2016 by  
Kategoria: Wiedza o Zespole Downa

TP 53 jest genem supresorowym, czyli hamującym rozwój komórek. Jest to gen zapobiegającym chorobom nowotworowym.