Bariery edukacyjne

październik 13, 2010 by
Kategoria: Edukacja

Ireneusz Białek, Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Osób Niepełnosprawnych, wskazuje główne przeszkody, na które natrafiają takie osoby.

Pierwszą barierą jest niższy poziom wiedzy u osób niepełnosprawnych. Ireneusz Białek uważa, że, nauczanie w szkołach specjalnych „przede wszystkim izoluje osoby niepełnosprawne od społeczeństwa oraz stwarza sztuczny podział na niepełnosprawnych i resztę ludzi. Powoduje to powstawanie specjalnych, to znaczy nie do końca normalnych warunków, w których uczący i wychowujący się ludzie nie mają szans na nabycie zwykłych zachowań społecznych”. Rozwiązaniem może być kształcenie osób niepełnosprawnych w zwykłych szkołach. Jednak tutaj problemem, jak twierdzi Białek, może być brak wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej i niewielki dostęp do udogodnień technicznych ułatwiających takim osobom naukę w zastanych warunkach. Mimo wszystko jest zdania, że „niepełnosprawni absolwenci masowych szkół średnich są o wiele lepiej przygotowani do rozpoczęcia studiów, niż ich koledzy ze szkół specjalnych”.
Drugim problemem może być bariera psychologiczna. I o ile w społeczeństwie taka przeszkoda zanika – jesteśmy coraz bardziej otwarci na osoby, choćby powierzchownie, różniące się od nas samych – to może ona istnieć u osób niepełnosprawnych. Według Ireneusza Białka „nie bez znaczenia jest również postawa roszczeniowa, która ma swoje głębokie zakorzenienie w mentalności części osób niepełnosprawnych, kształtowanej przez lata w szkołach specjalnych. Objawia się to w oczekiwaniu na rozmaite ulgi i przywileje, w tym dotyczące kryteriów w przyjmowaniu na studia wyższe”.
Ostatnia grupa trudności to ta dotycząca barier architektonicznych i dostępności do specjalistycznych urządzeń, niezbędnych dla niepełnosprawnego studenta. Wydawać by się mogło, że to kwestia, którą, w porównaniu z poprzednimi, zająć się najłatwiej. Jednak gdy trzeba zapewnić syntezatory mowy, pętle indukcyjne, dzięki którym głos wykładowcy bez żadnych zakłóceń dociera do osoby korzystającej z aparatu słuchowego, czy w końcu monitory brajlowskie, których zakup to wydatek rzędu 15000 złotych, zaczynają się problemy

więcej: http://targiedukacyjne.gazeta.pl/targi/10,28,,,,3094,Niepe%C5%82nosprawni+na+uczelni.html

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...