Edukacja osób z zespołem Downa.Cytat na dziś: DEKLARACJA Z SALAMANKI

styczeń 11, 2010 by
Kategoria: Edukacja

Każde dziecko ma fundamentalne prawo do nauki i należy dać mu szansę osiągnięcia i utrzymania odpowiedniego poziomu kształcenia. Każde dziecko ma charakterystyczne, indywidualne cechy, zainteresowania, zdolności, potrzeby w zakresie nauczania. Systemy oświaty powinny być tworzone, a programy edukacyjne wdrażane z uwzględnieniem dużego zróżnicowania tych charakterystycznych cech i potrzeb. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych muszą mieć dostęp do zwykłych szkół, które powinny przyjąć je w ramach nauczania, stawiającego w centrum zainteresowania dziecko i zdolne zaspokoić jego potrzeby. Zwykłe szkoły o tak otwartej orientacji są najskuteczniejszym środowiskiem zwalczania dyskryminacji, tworzenia przyjaznych społeczności, budowania otwartego społeczeństwa oraz wprowadzania w życie edukacji dla wszystkich.

Deklaracja z Salamanki. Wytyczne dla działań w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych przyjęte przez Światową Konferencję dotyczącą Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych: Dostęp i Jakość przekład MEN, Wydawnictwo UNESCO, Warszawa 1994, s.8 Polska zaakceptowała ten dokument.

cytat zaczerpnąłem: “ZANIEDBANE OBSZARY EDUKACJI…” autor Iwona Chrzanowska http://www.zespoldowna.info/o-edukacji-przeczytane/

Deklaracja z Salamanki pełny tekst

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...