DOMOWE ZABAWY LOGOPEDYCZNE – Małgorzata Dembińska

listopad 28, 2009 by
Kategoria: Książki edukacyjne, Uczymy się mówić

dzl

„Domowe zabawy logopedyczne”

- bawmy się z dzieckiem w domu

Nauka prawidłowej wymowy jest bardzo trudnym i żmudnym zadaniem zarówno dla dzieci , jak i dla rodziców. W związku z tym niezwykle ważne jest, aby w domu stworzyć atmosferę życzliwości i zabawy. Na tym etapie rozwoju nie może być mowy o nauce i przymusie, zachęcam więc do stosowania zasady „uczymy bawiąc”. Zaprezentowane poniżej ćwiczenia są przeznaczone głównie dla dzieci pięcio-, sześcioletnich i służą utrwalaniu wymowy głosek sprawiających najwięcej trudności. Mam tu na myśli głoski tzw. syczące: s, z, c, dz; szumiące: sz, ż, cz, dż oraz głoskę r. Wierzę, że zabawy te posłużą opiekunom do rozbudzenia własnej inwencji i w dużym stopniu przyczynią się do szybszego przezwyciężania trudności rozwojowych związanych z nabywaniem prawidłowej mowy ich dzieci. W niniejszym artykule z przyjemnością powołuję się na niektóre zabawy zawarte w książeczce Małgorzaty Dembińskiej, która także podkreśla ogromną rolę rodziców w utrwalaniu umiejętności nabytych w gabinecie logopedycznym. Tak więc po uprzedniej konsultacji z logopedą zachęcam do systematycznych kilkuminutowych zabaw domowych, które przyniosą niewątpliwy sukces nie tylko w zakresie wymowy, ale także w rozumieniu mowy innych, późniejszym czytaniu oraz pisaniu. Do takich zabaw należą zagadki, rebusy, zabawy z wyrazami, sylabami i głoskami, praca z tekstami zabawnych wierszyków, z obrazkami, itp.

A oto przykłady prostych zabaw, możliwych do wykorzystania w domu:

1. zagadki:

· Gdy ulewa, gdy pada to go tata rozkłada. (parasol)

· Rudy ogon, wielka kita i zagląda do kurnika. (lis)

· Jakie pałki się zapala? (zapałki)

· Mrugają, mrugają, choć oczu nie mają. (gwiazdy)

· Rudą kitką się chlubi, orzeszki bardzo lubi. (wiewiórka)

· Wisi w łazience, wycierasz nim ręce. (ręcznik)

· Pomiędzy górami na hali się pasą,

pod czujną opieką górala juhasa. (owce)

Zabawa z zagadkami nie musi polegać tylko na ich rozwiązywaniu. Można też je układać własnymi słowami nie nazywając wprost, lecz określając najważniejsze cechy przedmiotu, rośliny, zwierzęcia. Wykorzystując przy tym zestaw obrazków lub wyrazów do losowania, licząc punkty itp. rozwija się świetna zabawa dla całej rodziny, którą można kontynuować przez kilka dni.

2. rebusy:

· słoń (rysunek) + CE (rozwiązanie – słońce)

· ser (rysunek) + CE (rozwiązanie – serce)

· MAK + owce (obrazek) (rozwiązanie – makowce)

· 100 (liczba) + LICA (+ PA, + PIEŃ, + RCZYK, + NKA) (rozwiązanie-stolica)

· PAJAC (rysunek) + J = Ł (rozwiązanie – pałac)

· RYBA (obrazek) + R = SZ (rozwiązanie – szyba)

· MYSZKA (obrazek) + M = SZ (rozwiązanie – szyszka)

· ŻABA (rysunek) + BA = GIEL ( rozwiązanie – żagiel)

· CZAPKA (rysunek) + K + L (rozwiązanie – czapla)

Jak wynika z powyższych przykładów tworzenie rebusów jest naprawdę łatwe i bardzo wciągające. Stosujemy odręczne proste rysunki i wielkie litery oraz zachęcamy dziecko do prawidłowego nazywania i czytania.

3. zabawy z głoskami:

· zapamiętywanie głosek na początku wyrazów, np. Jaka głoska powtarza się najczęściej w następujących wyrazach:

- szafa, szalik, rzeka, szkoła (sz)

- żonkil, szopa, żaba, żarówka (ż)

· wyróżnianie podanej głoski w wyrazach i określanie jej miejsca (początek, środek czy koniec wyrazu), np. Podskocz (klaśnij w ręce, stań na jednej nodze, kląśnij języczkiem, wrzuć klocek do miseczki), gdy usłyszysz w wyrazie głoskę cz. Na którym miejscu ją słyszysz?

· wymyślanie wyrazów na podaną głoskę, np. Stwórzmy wspólnie rodzinę wyrazów rozpoczynających się na głoskę s. (sanki, sałata, sowa, sok, ser, sum, synek, sylaba…)

· samodzielne dzielenie podanych wyrazów na głoski (zaczynamy od krótkich)

4. zabawy z sylabami:

· układanie wyrazów z sylab (kartoniki z sylabami), np. BA ŻA, FA SZA, SZYK KO, KA CZAP, WA SO, CYK KO; FLA SZU DA, KA RÓW ŻA;

· wymyślanie wyrazów na określoną sylabę, np. Jakie inne wyrazy zaczynają się tak jak cza – pla? (czajnik, czapka, czarodziej…)

· samodzielne dzielenie wyrazów na sylaby ( zaczynamy od krótkich trzygłoskowych)

5. zabawy z wyrazami:

· synteza wyrazów z sylab, np. Jaki wyraz utworzą następujące sylaby: ry – ba? (ro – gi, wa – za, czap – la, klo – cek, o – wo – ce, pre – zent, ka – lo – sze)

· synteza wyrazów z głosek, np. Jaki wyraz składa się z następujących głosek: s o k? (l a s, z n a k, c y r k, cz o ł g, o cz y, t ę cz a, k o sz, r a k, p o r – spółgłoski wymawiamy krótko, samogłoski wydłużamy)

· odróżnianie mowy prawidłowej od nieprawidłowej, np. Kiwnij głową, gdy usłyszysz wyraz poprawnie brzmiący, potrząśnij – gdy niepoprawnie.

· Zabawa w rymowanie, np. lama – kama – sama – dama; las – pas; kos – nos – termos; wór – bór – wiór – sznur; książka – wstążka; kot – płot – młot;

· łańcuszek wyrazowy, np. od słowa MAKKOTTOMEKKOOSAANTENAAGREST

· kończenie znanych przysłów i powiedzeń, np. Lata osa koło …(nosa). Ciele, co językiem …(miele). Agata nogą …(zamiata). Kózki meczą, a baranki …

(beczą). Miś w borze, a krowa w …(oborze). Baba z wozu, koniom …(lżej).

6. zabawy z wierszami:

· wyróżnianie w tekście wiersza i powtarzanie wyrazów z podaną głoską, np. Po każdej głosce r usłyszanej w wierszu „Czarna krowa” narysuj kółeczko.

· uczenie się wierszy na pamięć (rozwijanie pamięci mechanicznej, doskonalenie prawidłowej wymowy, recytowanie w przedszkolu)

· omawianie treści wierszy

W tym miejscu pozwolę sobie przytoczyć kilka krótkich, wpadających w ucho i łatwych do nauczenia się na pamięć wierszyków, pomocnych w utrwalaniu w/w głosek syczących, szumiących i głoski r.

Kotki Jacek

Oto domek niski, Oto mały Jacek

stoją pod nim miski. co ulepił placek.

Kotki mleko piją, Cały placek dla Celiny

Potem miski myją. i dla lali jej Steliny.

Zagadka Czesia

Szare futro, długie uszy. Czekoladę piła Czesia

ogonek nieduży. w czerwonym kubeczku.

Gdy się w krzakach coś poruszy, Czarna była czekolada,

zmyka aż się kurzy. rozpuszczona w białym mleczku.

Reksio Kurka

Mądraliński Reksio- seter Kurka pstra – ta z kokardą

Sam na drutach robi sweter. Fermę ma – jaj na twardo.

7. zabawy z obrazkami:

· odpowiadanie na pytania do obrazka (Co widzisz …? Jaki kolor ma …? Gdzie się znajduje …? Co jest na stole, półce, pod szafą? itp.)

· samodzielne opowiadanie treści obrazka (zwracanie uwagi na wymowę)

· wyliczanie szczegółów po krótkim ukazaniu dziecku obrazka

· nadanie imion postaciom

· nadanie tytułu

Obecnie na rynku księgarskim istnieje bardzo wiele publikacji dotyczących mowy i wymowy skierowanych nie tylko do logopedów i pedagogów, lecz także do rodziców. Zawierają one szeroki wachlarz zabaw i ćwiczeń, gotowych zestawów przy określonych zaburzeniach, niemniej jednak, zanim sami przystąpimy do naprawiania mowy swoich pociech, udajmy się przedtem na konsultację do logopedy. Zdarza się bowiem, że możemy coś przeoczyć, niewłaściwie ocenić, a wówczas upływający czas będzie działać na niekorzyść dziecka, ponieważ utrwalone złe nawyki nie zawsze dają się naprawić w wieku późniejszym. Zapraszam więc na konsultacje i szczerze zachęcam do czynnego udziału w doskonaleniu mowy swoich dzieci.

Życzę wiele pomysłowości i radości podczas wspólnych zabaw.

logopeda

Eugenia Trofimiuk

źródło: http://www.przedszkole1.fc.pl/publikacje/Domowe%20zabawy%20logopedyczne.doc

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...