Dlaczego dzieci z zespołem Downa nie mówią? cz. 4 gdy wady anatomiczne po prostu uniemożliwiają komunikację

luty 10, 2016 by
Kategoria: Uczymy się mówić

Dla grona wielu nowych rodziców, kwestia różnic w budowie mózgu osoby z trisomią jest czymś jeszcze kompletnie nieznanym…a to ona determinuje problemy w mowie, komunikacji i pamięci obok budowy krtani, tchawicy, buzi i języka.

image

W 2014 roku na potrzeby cyklu szkoleń dla nauczycieli przygotowałem tą prezentację: http://www.zespoldowna.info/files/DOWN%20SYNDROME%202014%20EDUCATION.pdf

W skrótowy spsób objaśniała ona problemy z komunikacją, słyszeniem czy też widzeniem. Oczywiście dominującym tematem w niej jest jak zwykle rola genu DYRK 1 A i jego niszczącej aktywności w zakresie funkcjonowania układu nerowego i jego najmniejszych elementów. Ale znajdziecie też tam opis wad anatomicznych, które przekładają się na komunikację.

Polecam Wam zapoznać się z nią. Pozwoli to na uzupełnienie podstawowej wiedzy w tym kluczowym temacie.

Z pewnością dużo Wam także podpowie cykl artykułów podsumowujących możliwości komunikacyjne Janka. Tam to co w prezentacji jest potraktowane skrótowo, wyjasniam bardziej obszernie.

http://www.zespoldowna.info/janek-pod-lupa-czyli-bilans-po-90-miesiacach-zycia-produkcja-slow.html

http://www.zespoldowna.info/janek-pod-lupa-czyli-bilans-po-90-miesiacach-zycia-istota-szara.html

http://www.zespoldowna.info/janek-pod-lupa-czyli-bilans-po-90-miesiacach-zycia-istota-biala.html

http://www.zespoldowna.info/janek-pod-lupa-czyli-bilans-po-90-miesiacach-zycia-hipokamp.html

http://www.zespoldowna.info/janek-pod-lupa-czyli-bilans-po-90-miesiacach-zycia-mozdzek-rownowaga.html

http://www.zespoldowna.info/cerebrolizyna-i-inne-leki-na-mowienie.html

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213158213000624

Nie ma w tym miejscu jednego tylko tematu: ucha i słyszenia. Komunikacja to także słyszenie i zrozumienie tego co ucho/mózg usłyszy. W ZD ten narząd jest szalenie skomplikowany. Nie tylko problemy z uszkodzeniem samego aparatu jest tutaj problemem, ale chociażby grubość błony bębenkowej. Jest ona często za gruba stąd dzieci gorzej słyszą-inaczej się komunikują…ale to już inna historia.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...