Edukacja dzieci z zespołem Downa – jaki wpływ na ich edukację ma Wczesna Interwencja

Dzisiaj zacząłem pisać o roli Wczesnej Interwencji na życie dziecka z zespołem Downa. Wiem, że nie ma tak jak film z dobrym przykładem. Wracam zatem do filmu Cory, najlepszego przykładu: jak prowadzić dziecko z zespołem Downa.

 

Jak ważne jest pierwsze spotkanie, jak ważne jest określenie problemów medycznych, jak ważne jest ustalenie wsparcia dziecka w jego zmaganiach z hipotonią, z problemami z mową, z koncentracją. Przypominam film Cory, bo tu zobaczycie jak dzięki podstawowym zajęciom logopedycznym, rehabilitacyjnym można skorygować zdolności dziecka z ZD. To działa :)

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...