Edukacja integracyjna jest bardziej efektywna dla dzieci z zespołem Downa, niż specjalna!

marzec 22, 2019 by
Kategoria: Edukacja

Wczoraj w Nowym Jorku podczas posiedzenia padło te stwierdzenie: “Dzieci z zespołem Downa korzystają, uczą się lepiej w klasach integracyjnych ze swoimi zdrowymi rówieśnikami, niż w klasie specjalnej.”

Nie jest to odkrycie, ale jest to cel do którego powinniśmy dążyć. Specyfika edukacyjna dzieci z ZD, predysponuje je, do systemu edukacji włączającej, gdyż kopiowanie jest ich najlepszą stroną. Często możliwość “zaczerpnięcia” wzorów od dzieci bez ZD jest bardziej istotne niż całe godziny powtarzania.

Czy jest możliwość realizacji takiego celu w Polsce? U Jasia w szkole Panie nauczycielki, Pan Dyrektor próbują to zrobić i z mojej perspektywy jak na warunki polskie idzie im bardzo dobrze…ale to może być wyjątek i jestem tego świadomy.

https://thesector.com.au/2019/03/21/australian-research-paves-the-way-for-improved-welfare-for-down-syndrome-children/

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...