Edukacja osób z zespołem Downa.Cytat na dziś: jaka jest Polska oświata?!

styczeń 15, 2010 by
Kategoria: Edukacja

Zbigniew Kwieciński twierdzi, że edukacja w Polsce nie przystaje do nowych warunków charakterystycznych dla społeczeństwa demokratycznego. Podobnie jest w przypadku zakładanej przez animatorów reform postępującej autonomii szkół i nauczycieli. Młodzież, mimo składanych przez władze oświatowe deklaracji, wciąż nie wynosi ze szkoły umiejętności operowania wiedzą, w dalszym ciągu bowiem główną tendencją w nauczaniu wydaje się hołdowanie encyklopedyzmowi. W szkole brakuje nastawienia na kształtowanie zainteresowań wybranymi dziedzinami wiedzy czy poszczególnymi treściami nauczania. Zbyt często zajęcia są nudne, stereotypowe, a relacje społeczne utrwalone i niezmienne, zwłaszcza prymat nauczycielskiego władztwa. Taki obraz szkoły budzi wątpliwości co do możliwości realizacji przez nią woli, jaką powinna spełniać we współczesnym społeczeństwie.

cytat zaczerpnąłem: “ZANIEDBANE OBSZARY EDUKACJI…” autor Iwona Chrzanowska http://www.zespoldowna.info/o-edukacji-przeczytane/

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...