Edukacja osób z zespołem Downa. Cytat na dziś:Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych

styczeń 12, 2010 by
Kategoria: Edukacja

Państwa powinny uznać zasadę równych szans edukacyjnych na poziomie podstawowym, średnim i wyższym dla dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnościami-organizowanych w warunkach integracji. Powinny one zagwarantować, by edukacja osób niepełnosprawnych stanowiła integralną część systemu oświaty.

STANDARDOWE ZASADY WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przyjęte podczas 48 sesji Zgromadzanie Ogólnego ONZ 20 grudnia 1993, rezolucja 48/96 przekład na zlecenie Pełnomocnika ds.Osób Niepełnosprawnych Warszawa 1994 s.23. Polska zaakceptowała ten dokument.

cytat zaczerpnąłem: “ZANIEDBANE OBSZARY EDUKACJI…” autor Iwona Chrzanowska http://www.zespoldowna.info/o-edukacji-przeczytane/

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...