Edukacja osób z zespołem Downa. Darek na szkoleniu Downsed cz.2, czyli słabe i silne strony osób z ZD.

styczeń 20, 2010 by
Kategoria: Szkolenia

Jak zauważyłem, zainteresowało Was szkoleniem online organizowane przez Downsed. Dla tych, którzy nie znają angielskiego, przygotowałem polską wersję językową pierwszego kursu o którym pisałem tutaj:

http://www.zespoldowna.info/edukacja-osb-z-zespolem-downa-darek-na-szkoleniu-downsed/

Pamiętajcie, że jest konspekt, który współgra z wystąpieniami lektorów.

Co badania mówią nam o specyficznych potrzebach nauczania dzieci z Zespołem Downa w wieku od urodzenia do 5 lat

Tworząc podwaliny skutecznej edukacji:

· Co wiemy o wpływie DS na rozwój

· Po pierwsze – ujęcie poprzez wszystkie dziedziny rozwoju

· Po drugie – bliższe spojrzenie na konkretne słabości

- mowa i język

- pamięć robocza

· Czy wiemy o przyczynach tego profilu?

· Jakie są implikacje tego, co wiemy o strategii interwencji?

· Czy jeśli będziemy stosować te strategie – możemy poprawić obszary słabości i zmienić profil?

Skutki Zespołu Downa dla rozwoju

· Większość dzieci ma opóźnienie w rozwoju,

· Istnieje bardzo szeroki zakres indywidualnych różnic od lekkiego opóźnienia do cięższych poziomów niepełnosprawności.

· U większości dzieci, stopnia niepełnosprawności, nie można było przewidzieć w chwili porodu lub w pierwszych latach życia

· Badanie w ciągu ostatnich 15 latach podkreśla profil mocne stron i słabości

· Możemy użyć tych informacji by być bardziej efektywnym w pomaganiu dzieciom osiągać ich pełny potencjał – rozwój nie jest ustalony w chwili urodzenia

1[7]

Szczegółowe profile rozwojowe związane z DS – przegląd badań 1

Siła społecznego zrozumienia i niewerbalnej komunikacji:

· Dobre umiejętności społecznych interakcji od pierwszych dni życia

· Dobra empatia i pozytywnie nastawione osobowości ale wrażliwe na niepowodzenia i wpływ negatywnych emocji

· Mogą użyć społecznych umiejętności aby uniknąć trudności

Opóźnienie w kontroli nad motoryką

· Opóźnienie rozwoju wczesnej motoryki – wpływ na wczesne uczenie

· Dobra praktyczna samopomoc w umiejętnościach codziennego życia

Szczegółowe profile rozwojowe związane z Zespołem Downa – przegląd badań 2

Znaczne ryzyko upośledzenia wzroku i słuchu
Szczególne opóźnienie mowy i języka w stosunku do niewerbalnych zdolności językowych

• Czyste i biegłe operowanie językiem – to wyzwanie
• Mocne: rozumienia i stosowania gestu

Poznawcze mocne i słabe strony

• Specyficzne trudności werbalnej pamięci roboczej

• Mocne strony w pamięci wzrokowej i jej przetwarzania

Kształcenie akadamieckie
Mocne w czytaniu – może być na poziomie życia (10%)
Liczby bardziej trudne – często 2 lata lub więcej po czytaniu


Znaczenie słabszych obszarów – mowy, języka i pamięci roboczej
• Mowa jest podstawą poznawczego i społecznego rozwoju 
dla wszystkich dzieci
• słowa wiedza – słownictwo jej zasięg

• Mowa dla pamięci, myślenia, rozumowania
• Mowa dla samokontroli i planowania
• Mowa aby radzić sobie z emocjami i niepokojami
• Mowa do komunikacji z innymi
• Mowa do przyjaźni
Każde dziecko z opóźnieniem mowy będzie opóźnione poznawczo (psychicznie)
Pamięć robocza jest ważna dla wszystkich nauk – więcej później


Uczenie się, aby porozmawiać
• Rozmowa jest do komunikowania się – przekazywanie wiadomości, spotykając się z innymi

• Początek patrząc, uśmiechając się, wskazując – niewerbalne umiejętności do komentowania, proszenia, odpowiadania

• Później słowa – uczenie się słownika – ćwiczenie znaczenia i wypowiadania słów
• Następnie zdania – nauka gramatyki – wiązanie słów razem dla bardziej złożonych znaczeń
• Rozmowa wymaga czystych (poprawnych) umiejętności mowy – potrzeba czasu dla wszystkich dzieci

Rozwój mowy i języka
Dla większości dzieci z zespołem Downa mówiony język jest opóźniony w stosunku do wieku psychicznego, ale pokazują one nierówne profile

Umiejętność komunikowania się jest zwykle dobra
Słownictwo jest opóźnione, ale stale rośnie
- rozumienie wyprzedza wypowiedź
Gramatyka jest trudniejsza
- wydają się być "telegraficznymi" mówcami, używając słów kluczowych dla treści
- rozumienie wyprzedza wypowiedź
• Czyszczenie mowy jest trudniejsze i oznacza to że mowa jest trudna do zrozumienia

Słownictwo / gramatyka
• Objętość słownika przesuwa się wzdłuż rozwoju gramatyki
• Dzieci z zespołem Downa mają opóźnienie w budowaniu słownictwa
• 200-250 słów jest potrzebne przed rozpoczęciem nauki gramatyki
- zrozumienie będzie przed tworzeniem

• Może być wrażliwy okres, po którym gramatyka będzie stale zagrożona
• Zobacz następny slajd

2[7]

Dlaczego ten profil kształcenia?
• utrata słuchu odgrywa rolę

• słuchowe przetwarzania może odgrywać rolę
• Powolne uczenie się słownictwa może opóźnić gramatykę
• Trudności w werbalnej pamięci krótkotrwałej odgrywają rolę
• Nic nie wiemy o wczesnej “dyskryminacji” mowy u
dzieci z zespołem Downa
• Wiemy bardzo niewiele na temat przyczyn problemów motoryki mowy

- To nie tylko kwestia “silnika”
- Element planowania
- Element werbalnej pamięci krótkotrwałej

Spoglądając głębiej w obszary słabości – pamięć operacyjna

• Pamięć robocza jest najbliższą pamięci systemowej, która obsługuje wszystkie aktywności umysłowe

• System pamięci roboczej ma kilka składników

System wykonawczy który posiada i przetwarza informacje

• Wsparcie przez ograniczone zasoby:

- notes wzrokowo przestrzenny – do utrzymywania pamięci wizualnej

- pętla fonologiczna – do utrzymania informacji werbalnych (magazyn dźwięków mowy)

- obydwie trzymają informacje ze zmysłów przez 2 sec.

epizodyczny bufor który zawiera połączenia z pamięcią długoterminową

• zawartość pamięci roboczej wzrasta wraz z wiekiem

 

2[9]

 

Spoglądając bardziej szczegółowo w obszary słabości- pamięć robocza

• „Pamięć robocza jest umysłowym miejscem pracy gdzie informacje mogą być okresowo sortowane i manipulowane podczas złożoności codziennych aktywności tak jak zrozumienie języka i liczenie w pamięci”

• słuchanie innego mówcy
• dekodowanie nieznanego słowa mając na uwadze rozumienie
poprzednio zdekodowanego tekstu
• pisanie podczas formułowania dalszej części tekstu
• angażowanie się w liczeniu, w myślach
• Zobacz doskonała książka S. Gathercole & TP Alloway. Pamięć robocza i uczenie się: praktyczny przewodnik dla nauczycieli. Sage 2008

Werbalna pamięć krótkoterminowa i język

• fonologiczny składnik wspiera werbalną krótkoterminową pamięć (VSTM – pamięć sensoryczna ultrakrotkotrwala)
• Werbalna pamięć krótkoterminowa poprawia się z wiekiem i może być zmierzona cyfrą i słowem

• Zakres pamięci werbalnej ma wpływ na wzrost percepcji mowy i wydajność a także umiejętność czytania
• fonologiczna pętla wpływa na uczenie się słownictwa i składni – i przechowywanie i przetwarzanie zdań
• Wydaje się wpływać na wydajność języka mówionego – mogą odgrywać rolę w utrzymaniu wydajności fonologicznych struktur mowy (Gathercole et al 2005)

Praca w pamięci dzieci z zespołem Downa
• w 4 roku życia dzieci znają cyfrę 3,

• U dzieci z zespołem Downa, ich umiejętności pamięci roboczej są opóźnione w stosunki do wieku umysłowego – szczególny deficyt.

• Nie mamy wiele informacji na temat funkcji centralnego ośrodka zarządzania u dzieci z zespołem Downa jako zadania
stosowane do pomiaru to w chwili obecnej są zbyt trudne dla większości dzieci
• Większość badań mierzy werbalne i wizualne pamięci krótkotrwałe

• Konsekwentnie, umiejętności wizualnej pamięci krótkotrwałej są znacznie lepsze niż werbalnej pamięci krótkotrwałej

Dlaczego ten profil?
• liczba prac badawczych Chris Jarrold i zespół Uniwersytetu w Bristolu, w Wielkiej Brytanii wykazały, że deficytu
nie można wytłumaczyć utratą słuchu lub trudnościami mowy
• Sugerują deficyt pętli fonologicznej – co wpływa na uczenie się słowa, jak również pamięć.

• wykazali oni że dzieci z zespołem Downa mają specyficzne trudności w uczeniu się dokładności fonologicznej lub
wzoru dźwięk wzór słów – więcej na ten temat w kolejnych warsztatach
• Istnieją pewne dowody, że możemy poprawić pracę funkcji pamięci w niektórych grupach dzieci – włączając szkolenia komputerowe
• Prowadzimy najnowsze komputerowe szkolenia z dziećmi z zespołem Downa

Skutki złego funkcjonowania werbalnej pamięci krótkoterminowej
U innych dzieci z ubogim werbalnym STM
• Mowa charakteryzuje się krótkim odcinkiem wypowiedzi
• Niedojrzałą składnia
• Ograniczonym zakresem słownictwa

• Odgrywa także rolę w tworzeniu, przechowywanie i przetwarzanie zdań
• uboższe czytanie i uboższa matematyka

Zobacz: Gathercole et al (2005) Developmental Developmental consequencees of poor phonological memory in childhood.. Journal of Child Psychology and Psychiatry 46 (6) 598-611, a także in 47 (1) 4-15 on memory in developmental disorders

Skutki interwencji i edukacji
Użyj społecznej / emocjonalnej siły
• budowanie emocjonalnego reagowania – dopingowanie społecznej komunikacji, patrzenie, uśmiechanie, gest
• wczesna komunikacja społeczna jest podstawą poznawczego i językowego rozwoju

• rozmawiaj i graj w sposób naturalny z dziećmi
• budowanie społecznego zrozumienia – zachęca "dobre" zachowanie
Zawsze popieraj WIEK właściwych zachowań – nie "dziecko" lub "zepsuć" dziecko (lub dorosłych), mają jasne oczekiwania i granice

Skutki interwencji i edukacji
• Cel mowa i trudności językowe od dzieciństwa i poprzez lata szkolne
- Zachęcać i uczyć odróżniania dźwięków mowy

- Zapewnienie ćwiczeń słownych, ćwiczenia wyrazów i zdań – mowa wymaga pracy nad nią.

• Użyj czytania aby uczyć mówić od początku (od 2 do 3 lat) oraz poprzez lata szkolne
Uczenie się ze słuchania będzie trudne, ale łatwiejsza nauka poprzez patrzenie – więc zawsze używaj wizualnego wsparcia
- znaki, zdjęcia, czytanie, komputer
•Włączają zrozumienie aby wykazać bez potrzeby mówienia, – wybierając, wskazując, zaznaczając
Skutki interwencji i edukacji
• Postęp gramatyki związany jest całkowicie z zasobem słownictwa dzieci z zespołem Downa – więc nauczanie
słownictwa jest ważnym celem od początku – w świecie wiedzy, poznania i gramatyki
• umiejętności mowy rozpocząć w pierwszym roku – w związku z tym powinna rozpocząć się interwencja – gry rozwijające odróżnianie i wspierających tworzenie dźwięków mowy

• niewerbalna komunikacja przewidująca rozmowę (łącząca uwagę i wskazywanie), powinno się rozpocząć w pierwszym roku
• Wykorzystanie gestów może ograniczyć zrozumienie / luki w tworzeniu ale potrzeba więcej badań na temat właściwego stosowania tego języka wyrazu

Skutki interwencji i edukacji
Zrekompensować "słabości"
• słuchu, wzroku – regularne kontrole, dobra opieka zdrowotna — mówić wyraźnie, używać znaków, ograniczenia hałasu w tle. Objąć zespół zaburzeń sensorycznych.
• Nakieruj pracę z trudnościami w pamięci z dźwiękiem i odróżnianiem słów od dzieciństwa. Poprawiając rozwój języka mówionego i grając w gry pamięciowe.

• Wspieranie rozwoju ruchowego w każdej chwili
- Aktywne zajęcia
- Zachęcanie do aktywnego ruchu poprzez zabawę
- Umiejętności sportowe są dobre dla kondycji, jak również umiejętności społecznych

Posumowanie
• Dzieci z zespołem Downa uczą się wizualnie

• Uczenie ze słuchania jest dla nich szczególnie trudne
• To efekty uczenia się by mówić i efekty przetwarzania języka mówionego i instrukcje
planujemy interwencje mające na celu
- Skoncentrować się na nauczaniu języka mówionego
- Wspieranie wszystkich uczenia wzrokowo – zwłaszcza z nadrukiem
- Poprawa i wyrównanie pracy pamięci
Czy możemy coś zmienić?
Nasze dane dla młodzieży uczącej się w ten sposób od lat przedszkolnych sugerują że możemy.

3

Możemy zmienić profil
• Możemy dokonać zmian
• Wyniki badań nad nastolatkami wskazują znaczny rozwój w języku mówionym, w wyniku kompleksowej interwencji od wczesnych lat.

• Znacznie lepszy język i czystsza mowa
• Znacznie lepsze umiejętności czytania
• Związany z wsparciem w szkole
Buckley, Ptak, Worki i Archer – patrz na http://www.down-syndrome.org/reports/295/

The evidence for a specific phenotype or profile

• See Deborah J. Fidler (Colorado State University) for a

recent review of the evidence – preschool age

The Emerging Down Syndrome Behavioural Phenotype in

Early Childhood. Infants and Young Children (2005) 18, 2,

86-103

www.downsed.org

• See also Freeman, S. F.N. & Hodapp, R.M. (2000)

Educating children with Down syndrome: Service needs

and new educational strategies. Down Syndrome

Quarterly 5, 1-9. – school age

• Down Syndrome Research and Practice 9 (3) special

section on the specific profile free at

• http://www.down-syndrome.org/research-practice/

Relevant research evidence is growing

• Whole journal issues devoted to Down syndrome –

important review papers in 2007

• Mental Retardation and Developmental Disabilities

Research Reviews 13 (3) 2007

• Journal of Intellectual Disability Research 51 ( 12) 2007

www.downsed.org

• Important recent review papers and chapters on

cognition (Silverman), language (Fidler et al., Roberts et

al, Abbeduto et al., education (Fidler & Nadel), reading

(Groen et al., Buckley, Snowling et al.), social

development (Iarocci et al, Cebula & Wishart)

• Gathercole & Alloway articles and books on working

memory for teachers

References

• J.E. Roberts, R.S. Chapman, & S.F. Warren (Eds.), Communication

and language intervention series: Speech and language

development and intervention in Down syndrome and fragile X

syndrome (pp. 233-254). Baltimore: Paul H. Brookes Publishing

Co. Very good review and practical – for professionals

www.downsed.org

• Abbeduto, L, Warren, S.F. & Conners, F.A. (2007) Language

development in Down syndrome: from the prelinguistic period

to the acquisition of literacy. Mental Retardation and

Developmental Disabilities Research Reviews 13: 247-261

• Gathercole et al (2005) Developmental consequences of poor

phonological memory in childhood. Journal of Child Psychology

and Psychiatry 46 (6) 598-611 – also same journal (2006) 47 (1)

on memory in developmental disabilities

Komentarze

Liczba komentarzy: 6 do “Edukacja osób z zespołem Downa. Darek na szkoleniu Downsed cz.2, czyli słabe i silne strony osób z ZD.”
 1. Iza pisze:

  Jarek, to jest arcyciekawe, dzięki, że tłumaczysz ten materiał, no i Darkowi też dziękuję :)

 2. jarek pisze:

  Iza, małe sprostowanie, TO CIĘŻKA PRACA DARKA! 1,5h przed kompem online, a później tłumaczenie tego. DZIĘKI DAREK!

 3. Iza pisze:

  Widocznie żle zrozumiałam, DZIĘKI DAREK :)

 4. Albert pisze:

  cytat: “Wykorzystanie gestów może ograniczyć zrozumienie / luki w tworzeniu ale potrzeba więcej badań na temat właściwego stosowania tego języka wyrazu.”
  komentarz: Widziałem dziecko z ZD, które rewelacyjnie wyrażało znaczenie słów poprzez gesty a nie poprzez mowę. Czy więc na szkoleniu podważano skuteczność takiej metody nauki mowy.

  • Darek pisze:

   Albert, Wiem że to tak brzmi ale DownsEd nie podważa tych dokonań. Wręcz przeciwnie pokazują podczas szkolenia różne gry i zabawy w których jak najbardziej wykorzystywany jest język gestów. Zastanawiają się jedynie nad jego wpływem (pozytywnym/negatywnym) – jak mówią “Brak im jednoznacznych dowodów na korzyści – jednak są argumenty za tym aby to rozwijać” – po prostu nie mają szczegółowych długoterminowych badań w tym zakresie.
   Odnośnie Domana to naukę języka proponują rozpocząć od tak zwanych “Words pictures” są to fotografie różnych przedmiotów i osób – ale o tym w następnym materiale. Przygotowuję tłumaczenie i opis kolejnego z seminariów które traktuje o nauce języka i komunikacji.

 5. jarek pisze:

  Jeszcze jeden mój komentarz w tym temacie: szkolenie tego typu w którym uczestniczy Darek jest bezcenne dla niego jako rodzica. Popatrzcie jak szybko, w jednym miejscu dowiedział się o BEZWZGLĘDNYM PRIORYTECIE PAMIĘCI WZROKOWEJU DZIECKA Z ZD! Teraz już chyba wszyscy wiecie dlaczego trzeba czytać Z DZIECKIEM KSIĄŻKI nawet o 4 rano (katastrofa!) i dlaczego DOMAN jest skuteczny!

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...