Edukacja osób z zespołem Downa. Darek na szkoleniu Downsed cz.3, czyli “znajomość języka i komunikacji małych dzieci z zespołem Downa (od urodzenia do 5 lat)”

styczeń 28, 2010 by
Kategoria: Szkolenia

Oto relacja Darka z kolejnej sesji treningowej online przygotowanej przez Downsed. Pamiętajcie, że Darek prezentując sesję w istocie tłumaczy pewien konspekt, który jest uzupełniany poprzez prowadzącego sesję. Dziękuję Darek za Twoją relację :)

Znajomość języka i komunikacji małych dzieci z zespołem Downa (od urodzenia do 5 lat).

Aktualizacja Badań
• Umiejętność komunikowania się jest zazwyczaj mocną stroną
• Rozwój wczesnego słownictwa jest opóźniony

• Model rozwoju słownictwa jest taki sam jak w typowych
wzorcach rozwojowych
• Zarówno dzieci o typowym wzorcu i dzieci z zespołem Downa wykazują ogromne zróżnicowanie w rozwoju słownictwa
• U dzieci z ZD trudność w ekspresji staje się większa wraz z wiekiem.
• Gramatyka rozwija się wraz ze słownikiem, tak jak w typowych modelach rozwojowych
• Większość dzieci z zespołem Downa łączy słowa i / lub znaki od 5 roku życia.

Słownictwo / link gramatyki
(Pennanen, Buckley & Archer 2000)

1

“Przed językowe” umiejętności

“Przed językowe” umiejętności są jak cegiełki z których budujemy rozwój języka.
- Kontakt wzrokowy
- Stosowanie gestu
- naśladownictwo
- wspólna uwaga

- zamiana ról
• Lepsza “przed językowa” komunikacja umożliwia dzieciom komunikować się bardziej skuteczne i prowadzi do lepszej umiejętności językowych później

 

Kontakt wzrokowy i odpowiedzialność społeczna
• rozwój trwałego i wyrazistego kontaktu wzrokowego odgrywa ważną rolę w rozwoju stosunków
• Umożliwia udział i intymne interakcje mające miejsce między rodzicami i niemowlętami
• umiejętność używania i rozumienia uśmiechu, wyrazu twarzy, tonu głos, ruchu ciała i gestu jako metody komunikacji
• Ważne, aby rodzice i opiekunowie odpowiadali i interpretowali na społeczne sygnały niemowląt
• Całkowita moc obszaru:
- Kontakt z wzrokowy jest zazwyczaj dobry
• Dzieci są zorientowane na osoby

 

Wykorzystania gestu
• WSZYSTKIE dzieci przechodzą etap stosowania naturalnych
gestów (pokazywanie, wskazywanie, wzywanie)
• Gest jest używany do komunikacji przed słowami – zwłaszcza
wskazywanie / wzywanie

• Naturalne gesty używane przez dzieci i rodziców prowadzą do późniejszego rozwoju słownika

• Dzieci z Zespołem Downa używają naturalne gesty – pokazywanie, wskazywanie, wzywanie – w tym samym psychicznym wieku jak inne dzieci
• Dzieci z zespołem Downa bardziej wykorzystują gest niż pozostałe niemowlaki

• Gest poszerza możliwości komunikacji u wszystkich dzieci

 

Naśladownictwo
• naśladownictwo jest kluczową strategią uczenia się dla wszystkich dzieci w
początkowych latach
• Dzieci z zespołem Downa mają zasadniczo niewielkie trudności z uczeniem się naśladownictwa
• Może być silną stroną w sytuacjach gier społecznych i języka w kontekście interwencji we wczesnych latach

• Dzieci z zespołem Downa często używają tej mocnej strony dłużej

• W późniejszym rozwoju umiejętności językowych dzieci potrzebują rozwijania
bardziej skutecznych strategii uczenia się

Wspólna uwaga

• Wspólna uwaga występuje wtedy gdy dziecko i opiekun uczestniczą w
tej samej czynności lub celu
• W tej sytuacji opiekun mówi o tym czym się zajmują

• Pomaga niemowlęciu "zobacz co mam na myśli" i zachęca do rozumienia słów i zdań
• Ważne, aby "podążać za dzieckiem” dla zwiększenia szans na wspólną uwagę
• Dzieci, które doświadczają większej liczby chwil wspólnej uwagi uczą się
języka szybciej
• Dzieci z zespołem Downa zazwyczaj dobrze rozwijają wspólną uwagę

 

Turn-taking
• przejęcie inicjatywy w zabawie poprzedza przejęcie inicjatywy w rozmowie
• pomaga dzieciom nauczyć się "tam i z powrotem" – wzór
wszystkich interakcji społecznych
• rodzice i dzieci angażują się w gaworzenie i uśmiechniętą "rozmowę" z każdym rozmówcą przy podczas w każdej chwili
• pomaga niemowlętom i małym dzieciom rozwijać zrozumienie wzorca interakcji
z jakiego będą korzystać w życiu

 

“Przed językowe” programy nauczania

Przed językowe środowisko nauczania (Pre-linguistic milieu teaching )- wspiera rozwój języka
poprzez nauczanie rodziców zaangażowania się w szybko reagującej interakcji całej codziennej rutyny – cele – gest, wspólna uwaga i zmiany wizualne

Metoda Hanen (http://www.hanen.org)- pomaga rodzicom nauczyć się, jak włączyć codzienne czynności do nauki języka

Responsive Teaching (http://www.responsiveteaching.org/ ) – we wczesnej interwencji ma na celu adresowanie poznawczych, językowych, społecznych i emocjonalnych potrzeb małych dzieci z opóźnieniem rozwoju, koncentrując się na "kluczowych zachowaniach "jako podstawach dla rozwoju komunikacji

 

Rozumienie wczesnego słownika
• Zrozumienie przychodzi przed wypowiedzią
Downsed listy kontrolne – pierwsze 120 słów
• zrób to wizualnie
• Zorganizowana praktyce – krótkie błyski
• Dodatkowe ćwiczenia w naturalny sposób – np. grać i zabawy
• Zacznij od rzeczowników i czasowników, a następnie przejść do włączenia
odmiany wyrazów np. przymiotniki, przyimki
• Miej odrębne cele dla słów dla zrozumienia i słów do wypowiedzenia – cele mogą być bardzo różne
• Dopasowanie – selekcji – gra w nazewnictwo
• patrz i ucz się

 

Patrz i ucz się

• praktyczne źródło informacji dla specjalistów i rodzin
• Program językowy, który koncentruje się na receptywnym rozwoju języka, ekspresywnym rozwoju języka i a także rozwoju czytania
• Pierwsze słowa-zdjęcia (pierwszych 60 słów)
• Pierwsze pisemne wyrazy (wyrazy i frazy / zdania)
• Kolejne słowa-zdjęcia (dalsze 55 słów)

clip_image002

Patrz i ucz się
• Pierwsze słowa zdjęcia – pierwszych 60 słów
- 60 zdjęć i plansze do dopasowywania
- Przewodnik i instrukcje
- arkusz do notowania
• (pierwsze pisemne słowa)
• Więcej słów zdjęć – 55 słów
- 55 więcej słów zdjęć i plansze do dopasowywania
- Instrukcje i wytyczne
- arkusz do notowania

 

Tworzenie wczesnego słownictwa

• Wybierz słów do praktyki ze słów które dziecko już rozumie
• Modelowanie i naśladowanie
• Dawaj wybór
• Tworzenie dziecku możliwości komunikowania się za pomocą
słów i znaków
• Reaguj na wszelkie słowne próby
• Akceptuj wydłużony czas reakcji

 

Rozwój Języka

3

Połączenie słów – badania
• Całkowita wielkość słownika wpływa na tempo rozwoju języka
- 50 słów – kombinacja dwóch słów
- 200 słów – gramatyka
• Dzieci Zespołem Downa rozwijają te same kombinacje 2 i 3
słów jak dzieci o zwykłym rozwoju
• Średni wiek dla powstania mówionych zwrotów zawierających 2 słowa dla dzieci
z zespołem Downa to 3 rok życia (Kumin 1999)
• Do trzeciego roku życia wiele dzieci z ZD będzie rozumieć pojęcia gramatyczne,jednak do ok. piątego roku nie będą potrafiły zastosować znaczników gramatycznych przedstawiających pojęcia. (Kumin, 1999)

 

Połączenie 2-3 słów – interwencja
• Modelowanie
• naśladownictwo i rozwój
• Używanie znaków
• Zdjęcia / rekwizyty
• Plansze stymujuące
• Powtarzanie i praktyka
• Wczesne czytanie gry i książki
- osobiste książki
- nośnik zdań
- patrz i ucz się

 

Rozwój gramatyki – badania

• Rozumienie pojęć gramatycznych rozpoczyna się, gdy dziecko rozumie około 250 słów
• Mówiona gramatyka rozwija się gdy dziecko używa około 250 wypowiadanych słów
• Expresywna gramatyka jest szczególnie trudna dla dzieci z zespołem Downa – rozumieją i
wypowiadają sowa, lecz nie korzystają z morfologicznych znaczników (np. liczba mnoga "s", czas przeszły "ed" zaborczy "s") – odnosi się to do gramatyki j.angielskiego
• może to być połączone z zaburzeniami mowy

 

Interwencje – Gramatyka
Czytanie
Gry słowne (zamówienia słów)
Tempa gry
Osobisty słownik
Skupienie się na osobistych książkach (np. książka z liczbami mnogimi)
Pytania otwarte (np. powiedz mi więcej …)
Dziennik konwersacji
Przypominanie opowieści
Sekwencjonowanie karty / gry

 

Korzystanie ze znaków/gestów z dziećmi z zespołem Downa

Brak wyraźnych dowodów na korzyści – małe grupy kontrolne w kilku badaniach
które są często cytowane na rzecz komunikacji znakami. Musimy prowadzić dłuższe i bardziej zaawansowane badania

Argumenty za:
• Siła naturalnego gestu
• Ryzyka utraty słuchu
• opóźnienia pracy pamięci
• Ryzyko problemów fonologicznych
• opóźnienia mowy
• Zwiększenie uwagi
• Zmniejszenie frustracji
• Zwiększa jakość i ilość komunikacji rodzic-dziecko
• Poprawa ogólnej komunikacji między dzieckiem a rodzicem

 

Przestrogi – realne i możliwe
1. gesty nie mogą uczyć fonologii i gramatyki
2. Bywa iż zastosowanie znaków nie jest do końca uzasadnione– od pierwszego roku życia należy stymulować dźwięki, słowa, czytanie z ust.

3. Nie wiemy, czy dzieci są w stanie skupić uwagę zarówno na znakach jak i na mowie oraz czy znaki zmieniają sposób, w jaki rodzicie mówią do dzieci.

4 Objawy mogą zmniejszyć czas reakcji rodziców na próby mowy dzieci

5. Gesty mogą zmniejszyć uwagę dziecka na próby słowne – powinny być zachęcane przez cały czas do wykorzystania głosu / dzwięku / słowa
6. Badania wskazują, że większość dzieci z Zespołem Downa w wieku 4-5 lat
dokonuje zmiany z mowy gestów na rzecz mowy koncentrując się na niej.
7. Po 4-5 latach, druk jest lepszym wsparciem dla fonologii i gramatyki

 

Program SALT
Komunikacja
Słownictwo
- otwarte cele
- ekspresywne cele
Gramatyka
- otwarte cele
- ekspresywne cele

Mowa
fonologia, artykulacja, płynność,

Czytanie
Pamięć Robocza

 

Patrz i ucz się
• Pierwsze słowa zdjęcia – pierwszych 60 słów
- 60 zdjęć i plansze do dopasowywania
- Przewodnik i instrukcje
- arkusz do notowania
• Pierwsze pisane słowa – 16 słowa pisane
- 16 podpisanych słów zdjęć /16 pisanych słów – karty słowne
- 4 plansze do dopasowywania słów
- 9 książek
- 20 kart ze zdaniami
- Przewodnik i instrukcje
- arkusz na notatki
Patrz i ucz się
• Więcej słów zdjęć – 55 słów
- 55 więcej słów zdjęć i maty do dopasowywania
- Przewodnik i instrukcje
- arkusz na notatki

 

Jeszcze przed nami:
• Patrz i ucz się – Zdania
• Patrz i ucz się – kolejne zdania
• Patrz i ucz się – mowa
• Patrz i ucz się – matematyka
• Patrz i ucz się – pamięć

Komentarze

Liczba komentarzy: 2 do “Edukacja osób z zespołem Downa. Darek na szkoleniu Downsed cz.3, czyli “znajomość języka i komunikacji małych dzieci z zespołem Downa (od urodzenia do 5 lat)””
 1. Albert pisze:

  Mnie zaciekawił kącik przestrogi- realne i możliwe i zdanie, że “2. Bywa iż zastosowanie znaków nie jest do końca uzasadnione– od pierwszego roku życia należy stymulować dźwięki, słowa, czytanie z ust.”
  Czy to znacza, że powinniśmy się koncentrować na umiejętności wypowiadaniu głosek przez dziecko, a nie na umiejętności rozumieniu obazków (piktogramów)- np. pokaż krowę (trzymając w dłoni dwa różne zwierzątka).
  Przyznam, że już sam nie wiem jak powinniśmy stymulować rozwój mowy. Ja używam obrazków i mam zaufanie do logopedy Mateusza. Ale widać, że są różne opinie.

  • Darek pisze:

   Cześć Albert.
   Musisz podejść do tego skryptu jak do haseł których rozwinięcie znajduje się niemal godzinnym wykładzie. Wczesna stymulacja dźwiękowa jest przez nich zalecana ze względu na opóźnienie dzieci z ZD w “produkcji” dzięków i mowy.
   Powtórzę to raz jeszcze, nie są przeciwnikami gestów – łączą wszystkie techniki w całość. Na filmach które oglądałem dzieci oglądają obrazki z podpisami, mówią co na nich widzą pokazując to jednocześnie gestem.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...