Jak być dobrym nauczycielem?

styczeń 15, 2013 by
Kategoria: Edukacja

Być dobrym nauczycielem nie jest łatwo, tego też niestety nie uczy się. Po prostu trzeba takim się stać. Szukając odpowiedzi na tak postawione pytanie “przekopałem” killka poradników z różnych krajów i to jest małe podsumowanie :)

Podejście numer 1

image

http://www.youtube.com/watch?v=VfK7tfDCSIk&feature=youtube_gdata_player

By być dobrym nauczycielem należy:

1.Być zrelaksowanym i wyluzowanym

2.Być profesjonalistą

3.Być kreatywnym

4.Znać swój temat i ciągle go doskonalić

5.Z pasją zagłębiać wiedzę swojego przedmiotu

6.Być entuzjastycznym

7.Pozwolić uczniom na rozwijanie  zrozumienia wiedzy w różny sposób, z różną “prędkością”

8.Być empatycznym

9.Antycypować, czyli przewidywać i reagować na złe rozumienie problemu

10. “Pozwolić” uczniom na robienie błędów, by umieli sobie z nimi radzić

11.Stawiać właściwe cele z jasno określonym zadaniem

12.Stosować regularne opiniowanie postępów, nieformalne

13.Zawsze wzmacniać motywację poprzez pozytywne wsparcie.

14.Stosować multisensoryczne podejście poprzez zastosowanie różnorodnych materiałów i technik

15.Zachęcać uczniów do myślenia.

Mi te reguły się spodobały :)

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...