Jak uczyć czytać dzieci z ZD?

Na naszej stronie poświęciliśmy już sporo Metodzie Domana. Jest ona możliwa do zastosowania u dzieci już w 6 miesiącu życia. Czy jest skuteczna? Myślę, że wiele zależy od samego dziecka, a i od poświęcenia rodziców.

Z pewnością dziecko z ZD należy uczyć czytać. Im szybciej to nastąpi, tym lepiej dla jego rozwoju! jakie są zatem metody uczenia:

1.Dla mnie najważniejszą metodą jest Metoda Dobrych Rodziców! Tak, tak! Jeżeli rodzic od małego będzie wodził palcem po literkach i słowach w książeczkach i czytał je razem z dzieckiem to odniesie sukces, jestem tego pewien. 20 minut dzienne wystarczy.

2.Druga z metod to metoda uczenia czytania poprzez wykorzystanie słuchawek. Ta metoda wykorzystuje fakt, że dzieci z ZD mają problemy z właściwym odbieraniem dźwięków. Mają przez to trudności ze zrozumieniem dźwięków kryjących się za literkami, słowami. Badania kanadyjskie w tym zakresie pokazały, że tak trywialny fakt, jak 1 godzina dziennie lekcji czytania, wydawania i odbierania dźwięków przy wykorzystaniu mikrofonu i słuchawek zwiększa znacząco efektywność nauki czytania u dzieci z ZD.

3.Kolejna metoda, to oczywiście zmodyfikowana lub pełna metoda Domana. Zakłada się tutaj, że większości dzieci z ZD to uczniowie uczący się poprzez “patrzenie”. Oznacza to, że korzystają z prawej półkuli mózgowej i w ten sposób postrzegają słowa jako obrazy (prawa półkula jest odpowiedzialna za postrzeganie obrazów). Oznacza to, że nauka w tym przypadku musi zacząć się od pokazywania słowa, aby wykreować “obraz” odpowiadający słowu, a dopiero potem buduje się zrozumienie tego słowa. W ten sposób przechodzi się od słów, do fraz i zdań.

4.U dzieci starszych doskonałe efekty daje nauka związana z prezentowaniem filmów wideo. Oczywiście ten proces jest już bardziej skomplikowany, gdyż jego skuteczność najwyższą uzyskuje się w klasie, gdzie uczeń ma możliwość obserwacji aktywności dzieci zdrowych oraz ma specjalnego asystenta, który wspiera powtarzanie zasłyszanych informacji.

Proces uczenia jednak wymaga jednego, bardzo istotnego faktu:

KONSEKWENCJI RODZICÓW.

Wysiłek terapeutów mus być wzmocniony w domu przez rodziców. Jak pokazują szczególnie amerykańskie badania, zadziwiająco często u rodziców w USA występuje UPARTE na określenie dziecka. Naukowcy prowadzący te badania socjologiczne zestawiają końcowe wnioski, które brzmią następująco:

Im bardziej UPARTE jest dziecko, tym bardziej “zbyt łagodny” jest rodzic.

Komentarze

1 Komentarz do “Jak uczyć czytać dzieci z ZD?”
  1. Tata Kuby pisze:

    Tata Kuby w innej sprawie, niż Olimpiady
    Kiedy mój sym mający obecnie 18lat był przedszkolakiem w jego przedszkolu mającym nazwę integracyjne spotkaliśmy Madzię i jej mamę. Madzia kilkuletnia dziewczynka z zespołem Downa biegle głosno czytała tekst- znacznie lepiej niż jej rówieśnicy. Mama nauczyła ją czytać metodą Domana. Byłem zachwycony, chociaż wiedziałem, że różnie jest z rozumieniem czytanego tekstu i wiedziałem, ze nie każdego można w ten sposób nauczyć czytać. Oczywiście rozpoczęliśmy pracę z Kubą. Trwało to może więcej, niż cztery lata. Kuba nie osiągnął takiego poziomu jak Madzia. Ale dzięki tej metodzie pokazaliśmy mu świat i pomogliśmy w zrozumieniu wielu rzeczy. W jego przypadku ta metoda przyniosła inne pozytywne rezultaty. Kiedy Kuba sięga do naszych książeczek zastanawiam się, czy nie zacząć wykonywać następnych książeczek: poznawczych, emocjonalnych, a może innych?
    Namawiam do spróbowania, chociaż pracy jest dużo.
    Tata Kuby

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...