Łajsk i Pan Marek.

czerwiec 27, 2016 by
Kategoria: Edukacja

Jeszcze nie dawno nie słyszałem o Panu Marku i Łajsku. Od soboty przeczytałem, co jest możliwe o szkole w Łajsku i tak pomyślałem, że na koniec roku szkolnego warto napisać o tym niezwykłym miejscu…które z pewnością odwiedzę by zobaczyć jak to jest możliwe, by istniało.

”Czego można nauczyć się w szkole? Tabliczki mnożenia, odmiany czasowników, dwutaktu i zasad dynamiki Newtona… Są jednak szkoły, które uczą jeszcze jednej rzeczy – tego, że świat bez barier jest możliwy.”

Ta pierwsza informacja o idei edukacji Łajska już wydawała mi się szczególnie bliska. Ta zapachniała Ameryką i jej ideologią, o której nawet już dzisiaj raz napisałem.

“– Edukacja włączająca polega na tym, że uczniowie z niepełnosprawnością siedzą obok swoich sprawnych kolegów w ławkach. Mają do dyspozycji swoich asystentów i innych specjalistów – mówi Marek Tarwacki, dyrektor Zespołu Szkół w Łajskach. – U nas nie ma żadnej segregacji. Wszystkie dzieci są razem. Chodzi nam o to, by mieszkający w naszym rejonie uczeń z niepełnosprawnością mógł uczęszczać do tej samej szkoły co jego kolega, brat czy sąsiadka – dodaje dyrektor Tarwacki.”

I tutaj pojawia się po raz pierwszy Pan Marek. Jego kolejne opinie to “amerykańska ideologia” tak mi bliska. Uwielbiam słowa ja te:

“-Kiedy przychodzi do nas dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności, to jest tam napisane, czego ono nie potrafi. My musimy znaleźć to, co ono potrafi – jego talent i umiejętności. Najważniejsze jest to, że poszukujemy talentów i staramy się je wspierać – mówi dyrektor Marek Tarwacki.”

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/262482;jsessionid=B84885A8211FBBF2BE6E217603B1257A

No i te zdanie:

image

https://www.ore.edu.pl/component/phocadownload/category/177-ksztacenie-uczniw-niepenosprawnych-w-szkoach-oglnodostpnych?download=1918:edukacja-wczajca-przyszo-polskiej-edukacji

I ta deklaracja z Salamanki. to pierwsza szkoła, która na to się powołuje, a warto:

Deklaracja z Salamanki UNESCO 1994.

Dokument ten wskazuje, że „dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych muszą mieć dostęp do zwykłych szkół, które powinny przyjąć je w ramach nauczania stawiającego w centrum zainteresowania dziecko […][…]. Szkoły o tak otwartej orientacji są najskuteczniejszym środkiem zwalczania dyskryminacji, tworzenia przyjaznych społeczności, budowania otwartego społeczeństwa.”

https://splajski.edupage.org/text9/?

Cieszę się, że są takie szkoły i tacy ludzie w Polsce…muszę tam pojechać.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...