Pewny start

Dostałem z wydawnictwa, jak i od Asi zapowiedź tego wydawnictwa pt. “Pewny start”

W czerwcu trafił na rynek nowy pakiet dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

"Pewny start. Świat wokół mnie", wydany przez Wydawnictwo Szkolne PWN.

Publikacja ta zawiera unikalne zestawy ćwiczeń oraz materiałów edukacyjnych kształtujących

umiejętności społeczne, tak istotne dla rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi. Konsultantem merytorycznym była prof. oświaty Lidia Klaro-Celej, doradca

metodyczny m.st. Warszawy w zakresie kształcenia specjalnego. Pani Profesor uważa, że

„[kompetencje społeczne] decydują, jak w przyszłości będzie funkcjonować osoba z

niepełnosprawnością, czy będzie w miarę samodzielna, zaradna czy, niestety, uzależniona od

pomocy innych osób.”

Treści „Pewnego startu. Świata wokół mnie” odnoszą się do ważnych sytuacji społecznych, z

jakimi spotyka się człowiek w swoim życiu, do umiejętności i wiadomości życiowych

niezbędnych dla każdego (tożsamości, wiedzy o sobie, swoich emocjach, ról społecznych,

norm zachowania, itp.) Tekst w materiałach jest napisany w tzw. języku łatwym do czytania,

co jest niezwykle istotne w edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.  

Pierwsza część publikacji z serii „Pewny start” zdobyła Nagrodę Główną w kategorii

wydawnictw edukacyjnych w konkursie Świat Przyjazny Dziecku w 2014 roku.

Szczegółowe informacje o publikacji „Pewny Start. Świat wokół mnie” – http://www.wszpwn.com.pl/oferta-wydawnicza/ksztalcenie-specjalne,17,315/pewny-start-swiat-wokol-mnie,14121.html

MEN wspiera uczniów niepełnosprawnych – można otrzymać nawet do 770 zł na zakup

pomocy! Więcej informacji na temat rządowego dofinansowania zakupu materiałów

ćwiczeniowych i edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością znajduje się http://www.wszpwn.com.pl/pl/spe/

https://www.youtube.com/watch?v=2ojTejtmP0s

image

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...