Stan Nowy York ma najlepszy program Wczesnej Interwencji na Wschodnim Wybrzeżu

Dlaczego? Popatrzcie.

Nowojorski Program Wczesnej Interwencji (EIP) jest częścią narodowego programu Wczesnej Interwencji dla niemowląt i dzieci z niepełnosprawnością i ich rodzin. Powstał dzięki ustawie Kongresu w 1986 roku (the Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) ). Program w pełnym kształcie funkcjonuję od 1993 roku i został wdrożony dzieki prawu stanowemu z 1993 roku.

Jakie są zasady:

1.Program jest przygotowany dla dzieci poniżej 3 roku życia, które maja stwierdzoną i potwierdzoną niepełnosprawność lub niestabilność w zakresie:

-ruchowym

-poznawczym

-komunikacyjnym

-społeczno-emocjonalnym

-adaptacyjnym

Co zapewniają usługi – według hierarchii ważności:

1.Poradnictwo dla rodziców i ich edukację, wsparcie w domu według różnych systemów, pomoc w zakresie funkcjonowania grup samopomocy wśród rodziców

2.Specjalistyczny trening dla rodziców w zakresie wsparcia dziecka rozwoju.

3.Specjalistyczne usługi w zakresie wsparcia mowy oraz koncentracji uwagi.

4.Specjalistyczne usługi w zakresie odbioru bodźców dźwiękowych

5.Specjalistyczna terapia zajęciowa

6.Wsparcie psychologów

7.Opieka pielęgniarek

8.Specjalistyczny trening w zakresie dietetyki

9.Specjalistyczna terapia za pomocą nowoczesnych technologii

 

Cele Wczesnej Interwencji

Celem tak skonstruowanego programu wsparcia jest identyfikacja i ocena, tak wcześnie jak to jest tylko możliwe, stanu dziecka i dostarczenie mu właściwego wsparcia aby wzmocnić i poprawić jego rozwój oraz stan rodziny.

Program jest skierowany przede wszystkim na RODZINĘ, aby umiała podjąć odpowiedzialność wychowania dziecka oraz przygotować go do najbardziej doskonałego procesu edukacji ich dziecka.

Ukierunkowany jest na SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ aby w pełni uczestniczyła i umożliwiła całkowicie wykorzystać możliwości wspólnego życia DZIECKA Z DEFICYTAMI I JEGO RODZINY, poprzez spotkania i wymianę doświadczeń.

Dąży się do TOTALNEJ KOORDYNACJI USŁUG, aby ograniczyć niedogodności DLA DZIECKA I JEGO RODZINY.

Praca środowiska nad postępami dziecka są stale MONITOROWANE po to aby we właściwym czasie dostosowywać terapie do jego rozwoju.

Lekarze pierwszego kontaktu są po to aby w warunkach domowych koordynować STAN ZDROWIA by likwidować punkty krytyczne przed ich pojawianiem się.

Program Wczesnej Interwencji w ujęciu FISKALNYM jest po to przygotowany aby móc KONTROLOWAĆ I WYMAGAĆ WYPEŁNIANIE PROCEDUR MEDYCZNYCH I TERAPEUTYCZNYCH NA WŁAŚCIWYM POZIOMIE.

 

WCZESNA POMOC TWORZY RÓŻNICĘ!

Gdzie rodzice mogą otrzymać pomoc? Wystarczy zadzwonić do Centrum Programu Wczesnej Interwencji w Nowym Yorku.

ODPŁATNOŚĆ – program jest finansowany przez Stan Nowy York w całości.

Gdzie zadzwonić by uzyskać wsparcie: (podaję specjalnie przetestowany wczoraj przeze mnie numer telefonu, gdzie podczas jednej 6 minutowej rozmowy uzyskałem wszystkie wskazówki!, jak i schemat procedur medycznych)

For the phone number of your county’s program, call the New York State "Growing Up Healthy" 24-hour Hotline at 1-800-522-5006

  • In New York City, call 311
  • If calling the NYC Early Intervention Program from outside New York City, call 212-639-9675
  • You can call the New York Parent and Kin Connection Helpline 1-800-345-KIDS (1-800-345-5437), Monday through Friday, 9:00 a.m.– 5:00 p.m., about this and other child-related services.
  • Or visit the NYSDOH Web page at www.nyhealth.gov/community/infants_children/early_intervention/

Jakie dzieci powinny skorzystać z programu?

Jeżeli Twoje dziecko nie ukończyło 3 lat, należy sprawdzić, czy spełnia poszczególne etapy rozwojowe. Jeżeli nie to dzwoń!

3 MIESIĄCE

dziecko odwraca głowę w kierunku jasnych kolorów i światła

koordynuje ruch obu oczu

rozpoznaje pierś lub butelkę

reaguje na głos mamy

wydaje typowe “gulgające” dźwięki

jest w stanie dotknąć dłoń o dłoń

macha i rusza rękoma i nogami

podnosi główkę leżąc na brzuszku

milczy gdy się do niego mówi lub wydaje dźwięki

uśmiecha się

6 miesięcy

śledzi poruszające się przedmioty wzrokiem

zwraca się w kierunku dźwięków

sięga po przedmioty i podnosi je

przekłada zabawki z ręki do ręki

bawi się paluszkami

podtrzymuje swoją butelkę podczas karmienia

rozpoznaje znajome twarze

imituję dźwięki “mowy”

odpowiada na delikatne, pieszczotliwe wołanie

obraca się i przewraca

12 miesięcy

siedzi

podciąga się do stania

stoi krótko bez wsparcia

imituje zachowanie dorosłych np.rozmawiających przez telefon

macha pa pa

wrzuca zabawki do pojemników

mówi pojedyncze słowa

wydaje dźwięk typu ma ma lub ta ta

18 miesięcy

pcha, ciągnie zabawki

mówi około 6 słów

wykonuje nakazy

ściąga buty, skarpetki

wskazuje na przedmioty w książce

samo je

potrafi malować kredkami kreski

chodzi bez pomocy

umie iść do tyłu

wskazuje lub próbuje nazywać przedmioty które chce

mówi nie lub daje sygnał negujący

24 miesiące

używa krótkich 2-3 wyrazowych zdań

zna około 50 słów

rozpoznaje obrazki

kopie piłką

je samo łyżeczką

oczekuje że poświęcisz mu swoją uwagę

potrafi skupić się na przewracaniu stron w książce

lubi naśladować swoich rodziców

identyfikuje części ciała

buduje wieżę z klocków (4)

prezentuje swoje emocje

36 miejsc

rzuca piłką

jeździ na rowerze 3kołowym

wkłada swoje buty

otwiera drzwi

przewraca kartkę w książce na Twoją prośbę

bawi się przez chwilkę z dziećmi

powtarza powszechne rymy

nazywa kolory

 

Podsumowałbym tak: niby nic a jednak porządek :)

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...