Subwencja oświatowa 2012

grudzień 6, 2011 by
Kategoria: Edukacja

MEN jak dotychczas zaprezentował projekt rozporządzenia określającego wysokość subwencji oświatowej w 2012 roku. Za PAP możemy zatem podać następujące informacje:

W 2012 r. na jednego ucznia samorządy dostaną o 238,80 zł więcej niż obecnie, a pieniądze przeznaczone na sześciolatki, które nie pójdą do pierwszej klasy, będzie można wykorzystać na wyposażenie szkół.

MEN przygotowało PROJEKT ROZPORZĄDZENIA Z 27.10.2011 W SPRAWIE SPOSOBU PODZIAŁU CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ (TUTAJ DO POBRANIA), który zakłada, że tzw. finansowy standard A na jednego ucznia przeliczeniowego wyniesie w 2012 roku 4955,81 zł. Jak podaje MEN, wzrośnie on w stosunku do tego roku o 5,1 proc., tj. o 238,80 zł.

W projekcie budżetu skarbu państwa na 2012 r. zaplanowano na ten cel kwotę w wysokości 38 mld 711 mln zł (dokładnie: 38 711 095 tys. zł), co oznacza, że będzie wyższa o 4,8 proc. od tegorocznej. Po odliczeniu środków na rezerwę subwencji oświatowej, która w 2012 roku wyniesie 0,25 proc. (a nie jak do tej pory 0,6 proc.), do podziału na poszczególne rodzaje JST pozostaje kwota 38 614 315 tys. zł.
Szacuje się, że podział tej sumy będzie wyglądał następująco:
Gminy 23 285 886  tys. zł
Powiaty 14 550 123 tys. zł
Samorządy województw 778 304 tys. zł
Zasadą jest, że subwencja oświatowa naliczana jest w zależności od liczby uczniów. W związku z pójściem sześciolatków do szkół, do gmin trafić ma zatem więcej środków.
Według szacunków resortu edukacji, gdyby wszystkie obecne pięciolatki poszły w roku szkolnym 2012/2013 do pierwszej klasy, to liczba uczniów szkół podstawowych od dnia 1 września zwiększyłaby się o 14,1 proc. Ponieważ szacowany wzrost liczby uczniów dotyczy 1/3 roku budżetowego, liczbę uczniów szkół podstawowych przyjętą do podziału subwencji oświatowej należy zwiększyć o 4,7 proc.

MEN w projekcie rozporządzenia nie rozstrzyga ostatecznie kwestii, czy sześciolatki pójdą do szkół. Jak wynika z październikowego stanowiska ministerstwa, reforma obniżająca wiek szkolny mogłaby zostać jeszcze o rok wydłużona. Sprawą ma zająć się Sejm.

„Gdyby jednak część dzieci 6-letnich nie rozpoczęła od 1 września 2012 r. realizacji obowiązku szkolnego to wzrost liczby uczniów szkół podstawowych byłby niższy. Wówczas środki, które zostaną naliczone i przekazane jednostkom samorządu terytorialnego w ramach części oświatowej subwencji ogólnej, będą mogły zostać wykorzystane na poprawę przygotowania szkół podstawowych do przyjęcia dzieci 6-letnich" – czytamy w uzasadnieniu.

Resort edukacji wprowadził korekty w niektórych wagach algorytmu, zgodnie z którym wyliczana jest subwencja. Samorządy będą mogły otrzymać większe kwoty na uczniów z afazją czy zespołem Aspergera. Doprecyzowano również m.in. opis wagi P28, tak aby mogły nią być przeliczane dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim objęte edukacją przedszkolną.

Zródło: artykuł w całości pochodzi z serwisu samorządowego PAP

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...