Artykuły oznaczone jako 'ataki'


“Czy polimorfizmy genów metylacyjnych mogą być typowe dla występowania padaczki?”

październik 10, 2018 by  
Kategoria: MTHFR i inne polimorfizmy

Polimorfizmy genów cyklu metylacyjnego mają z dużą pewnością wpływ na występowanie epilepsji, ataków. Jest to związane w dużej mierze z niedoborem witamin z grupy B, a następnie z zaburzeniem całej metylacji. Jest to jednak pewna koincydencja. Nie można mówić, że u każdego tak jest. Musi wystąpić zaburzenie ścieżki, a nie pojedynczego genu, by epilepsja była […]

Melatonina a epilepsja i ataki

październik 5, 2015 by  
Kategoria: Suplementy, leki i ich kontrola

Czy melatonina wpływa na ataki epileptyczne?