Artykuły oznaczone jako 'HMGN1'


To chromatyna, a nie ogólny wzorzec metylacji jest krytyczny w zespole Downa.

listopad 21, 2018 by  
Kategoria: Wiedza o Zespole Downa

Podczas spotkania w Poznaniu stale powtarzałem, że metylacja jest elementem, który jesteśmy w stanie korygować, ale są inne nadrzędne mechanizmy w zespole Downa regulujące funkcjonowanie genów, chociażby takie jak chromatyna i jej remodelling.

Dodatkowa kopia HMGN1 powodem dużej zapadalności dzieci z zespołem Downa na leukemię

kwiecień 25, 2014 by  
Kategoria: Krew i leukemia

Jak donoszą gazety wczorajsze odkryto dlaczego dzieci z ZD częściej chorują na leukemię. Powód jest jednoznaczny: potrojony, będący w nadekspresji gen HMGN1 powoduje leukemię. na ten moment nie ma leku stymulującego ten gen.