Artykuły oznaczone jako 'nabór'


Edukacja osób z zespołem Downa. Cytat na dziś: nabór

styczeń 28, 2010 by  
Kategoria: Edukacja

Z raportu Agnieszki:
“Mniej więcej połowa rodziców niepełnosprawnych dzieci po raz pierwszy próbuje umieścić dziecko w placówce oświatowej w wieku 3 lub mniej lat. Około 2/3 z nich nie wie jeszcze o tym że dziecko nie rozwija się prawidłowo…Co 4 badanemu rodzicowi nie udało się umieścić dziecka w wybranym przedszkolu.Powodem był z reguły „brak miejsc”, jednak […]