4 latek z ZD i ze stymulatorem nerwu by lepiej spać

kwiecień 26, 2024 by
Kategoria: Wydarzenia

Wraca temat bezdechu sennego i to z dobrym kontekstem dla nas. Pisałem na jesieni o stymulatorze o nazwie inspire. Teraz mamy informacje o jego zastosowaniu u 4 letniego dziecka z ZD, w które zaangażowany jest dr.Brian Skotko. Wnioski z procedury są bardzo korzystne, stąd postanowiłem je Wam precyzyjnie przetłumaczyć, być może komuś się to przyda.

https://www.zespoldowna.info/inspire-na-bezdech-senny.html

Inspire działa jako stymulator nerwu podjęzykowego. Oto podsumowanie przypadku dziecka 4 letniego z ZD z ciężkim obturacyjnym bezdechem sennym

12

https://sleepreviewmag.com/sleep-treatments/therapy-devices/neurostimulators/4-year-old-with-down-syndrome-osa-benefits-hypoglossal-nerve-stimulation-case-study/

https://www.massgeneralbrigham.org/en/about/newsroom/press-releases/down-syndrome-sleep-apnea-study

“U 4-letniego chłopca z zespołem Downa i ciężkim obturacyjnym bezdechem sennym zaobserwowano znaczną poprawę po wszczepieniu implantu stymulującego nerw podjęzykowy, zwykle stosowanego u dorosłych, a także zatwierdzonego dla młodzieży z zespołem Downa i bezdechem sennym powyżej 13. roku życia. To urządzenie, które stymuluje nerw kontrolujący ruch języka, pomaga zapobiegać blokowaniu dróg oddechowych podczas snu. Wcześniej leczenie CPAP u dziecka było ograniczone ze względu na problemy sensoryczne. Udana procedura w Mass Eye and Ear wyznacza potencjalną nową drogę leczenia małych dzieci z zespołem Downa, zapewniając ulgę w bezdechu sennym i jego wpływie na rozwój poznawczy.

Kluczowe wnioski:

4-letni chłopiec z zespołem Downa, Theodore „Theo”1 Scott, korzysta z terapii CPAP od pierwszego roku życia. W celu leczenia obturacyjnego bezdechu sennego przeszedł skuteczną procedurę stymulacji nerwu podjęzykowego, która poprawiła jakość jego snu i zmniejszyła wskaźnik bezdechu i spłycenia oddechu o 40%.
Urządzenie do stymulacji nerwu podjęzykowego, pierwotnie zatwierdzone przez FDA w 2014 r. dla dorosłych, wysyła impulsy elektryczne do nerwu podjęzykowego, aby przesunąć język do przodu, zapobiegając w ten sposób blokowaniu dróg oddechowych. Ta interwencja jest częścią szerszego badania klinicznego zorganizowanego przez Mass General Brigham w celu oceny bezpieczeństwa i skuteczności procedury u dzieci z zespołem Downa
Po operacji Scott doświadczył znacznej poprawy w zakresie czasu i jakości snu, regularnie przesypiając ponad 10 godzin na dobę. Interwencja doprowadziła również do poprawy porannego czuwania, wydłużenia czasu skupienia uwagi i przyspieszenia rozwoju języka od zdań składających się z jednego słowa do zdań składających się z wielu słów, co pokazuje potencjalny wpływ procedury na funkcje neurokognitywne w kluczowych latach rozwoju.”

Co to jest CPAP? Poniżej definicja:

https://www.nhlbi.nih.gov/health/cpap

CPAP (ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych) to urządzenie wykorzystujące łagodne ciśnienie powietrza do utrzymania drożności dróg oddechowych podczas snu.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...