Artykuły oznaczone jako 'naczynia mózgowe'


Nieprawidłowy przepływ krwi w mózgu powoduje stężenie typowych biomarkerów dla choroby Alzheimera u osób z zespołem Downa

styczeń 11, 2024 by  
Kategoria: Mózg, układ nerwowy

“W wieku 40 lat ponad 90% dorosłych z zespołem Downa (ZD) ma patologię choroby Alzheimera (AD), a większość z nich prowadzi do demencji. Pomimo niewielkiej liczby ogólnoustrojowych czynników ryzyka naczyniowego, osoby z ZD mają podwyższone markery choroby naczyń mózgowych (CVD), które potwierdzają kliniczny postęp AD, co sugeruje rolę CVD, w której przypuszcza się, że pośredniczą […]