WDSD 2013. Światowy Dzień.

marzec 21, 2013 by
Kategoria: 2013

Tak naprawdę to pierwszy raz Światowy Dzień jest Światowym. Patrzę na stronę ONZ i podoba mi się, że POLSKA osiągnęła na tym polu mały sukces.

image

http://www.un.org/en/events/downsyndromeday/index.shtml

Na ten dzień jest przesłanie Przewodniczącego ONZ Ban Ki-moon’a. Spodobało mi się jedno zdanie w szczególności:

“ Persons with Down syndrome often face stigma and segregation, physical and psychological abuse, and lack of equal opportunities. A vicious circle of exclusion can begin early in life as many children with Down syndrome are denied access to mainstream education – or any education at all. “

“Osoby z zespołem Downa często muszą przeciwstawiać się stygmatom i segregacji, fizycznemu i psychicznemu wykorzystaniu i braku równych szans. Błędne koło wyłączenia zaczyna się już na początku życia, gdy dzieci z zespołem Downa są niedopuszczane do edukacji masowej lub w ogóle jakiejkolwiek edukacji.”

Chciałbym aby to się zmieniło i Wam tego życzę.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...