Z nami a nie dla nas – autonomia i swoboda dokonywania własnych wyborów

listopad 12, 2022 by
Kategoria: 2023

Już widzę te zdziwienie w Was. Tak wielu ludziom w Europie i na Świecie wydaje się, że to jest właściwy cel. My w Polsce, my rodzice nie wierzymy w to, że to jest to co powinno trafić do naszych dzieci…wiem, że to trudno zrozumieć, ale tak powinno być. Tym różni się Świat od Polski.

image

With Us Not For Us – Individual autonomy and freedom to make one’s own choices

Z nami a nie dla nas – autonomia i swoboda dokonywania własnych wyborów.

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych została przyjęta w 2006 roku. Polska ratyfikowała dokument w 2012 roku.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/konwencja-onz-o-prawach-osob-niepelnosprawnych

DSI odwołuje się do niej i do jej 3 artykułu, który mówi właśnie o szacunku do prawa autonomii i swobody dokonywania własnych wyborów. DSI chce by kraje które tak jak Polska ratyfikowały ją, wypełniały konwencję należycie, literalnie dając osobom z ZD ich wolność wyboru, a nie robienia czegokolwiek dla nich bez nich.

Ci którzy chcą przeczytać ogólne postanowienia konwencji zapraszam tutaj na strony rządowe:

https://www.gov.pl/web/rodzina/konwencja-o-prawach-osob-niepelnosprawnych

Ja zapamiętuję to pierwsze zdanie: “…uznaje dyskryminację ze względu na niepełnosprawność za pogwałcenie godności i wartości człowieka oraz stwierdza, że osoby niepełnosprawne, szczególnie kobiety i dziewczęta, są często narażone na wieloraką lub wzmocnioną dyskryminację”

image

Polecam w skrócie zapamiętać też to zobowiązanie pod którym podpisuje się Polska:

“Konwencja zawiera przepisy:

  • zakazujące dyskryminowania osób niepełnosprawnych,
  • nakazujące tworzenie warunków korzystania z praw na zasadzie równości z innymi osobami,
  • nakazujące wprowadzenie rozwiązań specjalnie adresowanych do osób niepełnosprawnych, odpowiednio do rodzaju zagadnienia”

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...