Z nami a nie dla nas – włączenie podstawowym mechanizmem rozwoju osób z zespołem Downa

listopad 13, 2022 by
Kategoria: 2023

Nie może tego zabraknąć. W Polsce jak mówię  WŁĄCZENIE, INTEGRACJA osób z zespołem Downa, to WY rodzice wkurzacie się, jesteście przeciw i robicie wszystko by udowodnić, że to nie ta droga, najlepsza to ta “specjalna przecież”. Polska w ten sposób cofa się z takimi pomysłami, zmierzającymi do wykluczenia całkowitego osób niepełnosprawnych z edukacji, pracy, życia społecznego i przede wszystkim współdecydowania przez nich, o nich samych. Podkreślam, to MY RODZICE TO ROBIMY I POZWALAMY TEJ WŁADZY TO ROBIĆ! Jaki kontrast do tego, co mówi się od 2006 roku w ramach konwencji…

DSI znów wraca do konwencji ONZ z 2006 roku, którą Polska ratyfikowała i ma wprowadzać w życie. Hasło: WŁĄCZENIE W ŚWIAT ORGANIZACJI odnosi się do Praw Osób z Niepełnosprawnością. DSI cytuje:

image

“Należy konsultować się z osobami niepełnosprawnymi za pośrednictwem reprezentujących je organizacji
i aktywnie zaangażowanych w rozwój i wdrażanie wszystkich aktów prawnych i
związanych z nimi polityk (art. 4 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych).”

DSI od razu dodaje:

“Mimo to wiele organizacji wyklucza osoby z zespołem Downa z udziału w ich pracach. Podejmują decyzje za nich, a nie z nimi.”

To jest sens WŁĄCZENIA. DSI chce aby osoby z zespołem Downa brały udział w tych pracach, a nie były “obdarowywane” ich efektem bez nich.

Wiem, że to trudne w Polsce dzisiaj. Wiem, że my rodzice jesteśmy przeciwni WŁĄCZENIU, bo tego w polskiej kulturze nie rozumiemy, a rząd nie stwarza mechanizmów, które moglibyśmy zrozumieć i otworzyłyby nam inną perspektywę…i po co coś zmieniać, skoro jest. Polecam przeczytać konwencję. Przypomnę istnieje już 10 lat.

Mowa o wyłączeniu osób z ZD z opieki zdrowotnej, edukacji, pracy, podejmowania decyzji bez nich, jest wbrew tej konwencji, którą Polska podpisała w tamtym czasie. Tutaj kluczowe punkty, które także w Polsce powinny kształtować system wsparcia osób z ZD…a go oczywiście nie ma.

prowadzenie życia samodzielnie i przy włączeniu w społeczeństwo

prawo do edukacji na wszystkich poziomach, stworzenie włączającego systemu kształcenia, umożliwiającego integrację dzieci i młodzieży niepełnosprawnych na wszystkich poziomach edukacji,

prawo do pracy, w tym do możliwości zarabiania na życie poprzez pracę swobodnie wybraną, w otwartym, integracyjnym i dostępnym środowisku pracy, wprowadzanie racjonalnych usprawnień w miejscu pracy,

zapewnienie odpowiednich warunków życia i ochrony socjalnej,

podejmowanie działań w celu zapewnienia dostępu do wszelkich form działalności w dziedzinie kultury, rozwoju i wykorzystania potencjału twórczego, artystycznego i intelektualnego, wspieranie uznania tożsamości kulturowej i językowej osób niepełnosprawnych, w tym języków migowych i kultury osób niesłyszących, tworzenie warunków korzystania z wypoczynku i uprawiania sportu.

image

https://www.gov.pl/web/rodzina/konwencja-o-prawach-osob-niepelnosprawnych

Polecam zatem czytajcie konwencję, która jest prawem zaakceptowanym przez nasz kraj, przez rząd i nie pozwólcie się cofać w stosunku do tego, co już Wasze dzieci osiągnęły…skoro Świat w tym kierunku podąża.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...