2009.11.18 – w piątek zaczyna się ciekawe spotkanie…

Listopad 18, 2009 by
Kategoria: Wydarzenia

Dzięki zaproszeniu, jakie otrzymałem od Roberta i cierpliwości p.Hani jadę na spotkanie, którego harmonogram jawi się niezwykle interesująco, to jest powód dla którego wszystkich tam zapraszam.

HARMONOGRAM VI ZJAZDU RODZIN OSÓB Z RZADKIMI ZESPOŁAMI CHROMOSOMOWYMI

Poznań – 20.- 22.11.2009

Zakwaterowanie Poznański Ośrodek Sportu i Rekreacji Malta w Poznaniu ul. Krańcowa 98

Sport Hotel – POSiR „Malta” Poznań ul. Chwiałkowskiego

Harmonogram zajęć

20.11.2009

10.00 – 10.05 – 0twarcie Zjazdu

10.05 – 10.15 – Wręczenie statuetki „ Serce Genu”

10.15 – 10.25 – Wprowadzenie prof. dr hab. Irena Obuchowska – „Trudna sprawa: nadopiekuńczość”

I Sesje – prowadzenie: prof. dr hab. Irena Obuchowska

10.25 – 10.55 – prof. dr hab. n. med. Anna Latos Bieleńska – „Współczesne możliwości diagnostyki genetycznej u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną”

10.55 – 11.25 – dr hab. n. med. Jolanta Wierzba – „Dziecko z zespołem wad rozwojowych- dylematy lekarza genetyka”

11.25 – 11.55 – dr med. Elżbieta Radwańska – „Dziecko z zespołem wad rozwojowych- dylematy lekarza genetyka”

11.55 -12.10 przerwa kawowa

II Sesja – prowadzenie: prof. dr hab. Małgorzata Kościelska

12.10 – 12.40 – prof. dr hab. Edyta Gruszczyk – Kolczyńska – „O tym, że dzieci siejące bałagan mają także kłopoty ze spójnością rozumowania. Kilka dobrych rad 

dla rodziców małych i większych dzieci”

12.40 – 13.10 – prof. dr hab. Ewa Pisula – Pozytywne doświadczenia rodziców związane z opieką nad dzieckiem z trudnościami w rozwoju"

13.10 – 13.40 – prof. dr hab. Janina Wyczesany – „Rodzaje wsparcia udzielanego rodzicom przez terapeutów w świetle ich wypowiedzi”

13.40 – 14.00 – dr hab. Małgorzata Sekułowicz – prof. DSW – „ Czy Rodzice dzieci z zaburzeniami wypalą się”

14.00 – 15.10 – przerwa obiadowa

III Sesja – prowadzenie – prof. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska

15.10 – 15.40 – prof. dr hab. Zbigniew Izdebski – „Chore dziecko – chory związek – czy tak zawsze musi być?”

15.40 – 16.10 – prof. dr hab. Władysław Dykcik – „Zaufanie podstawą społecznego bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych”

16.10 – 17.10 – dr Brita Schirmer – Niemcy – TEACCH – skuteczna droga wspomagania osób z zaburzeniami z autystycznego spektrum”

17.10 – 17.30 Przerwa kawowa

17.30 – 19.15 Dyskusja w Plenum prowadzi prof. dr hab. Małgorzata Kościelska

„Właściwy stosunek do niepełnosprawności – jak go kształtować – tak”.

19.30 – 22.00 uroczysta kolacja

21.11.2009

8.00 – 9.00 śniadanie

IV Sesja – prowadzi: prof. dr hab. Janina Wyczesany

9.00 – 9.30 – dr hab. Andrzej Twardowski – prof. UAM – „Rodzice i nauczyciele partnerami w procesie edukacji niepełnosprawnych dzieci”

9.30 – 10.00 – dr Barbara Winczura – „ Z zagadnień dziecięcej teorii umysłu: jak dzieci rozumieją myśli, uczucia i intencje innych ludzi”

10.00 – 10.30 – dr Agnieszka Żyta – „Życie z bratem lub siostrą z niepełnosprawnością intelektualną; pytania i dylematy”

10.30 – 12.00 – Panel tematyczny – prowadzi mgr Krzysztof Lausch – „Co dalej z naszymi dziećmi?”

12.10 – 13.10 – przerwa obiadowa

13.10 – 14.00 – przejazd do ZSS Nr 103 w Poznaniu ul. Rycerska

14.00 – 15.00 I sesja warsztatowa

Sala A – prof. dr hab. Władysława Pilecka, mgr Marta Belka, mgr Anna Ozga – „Postępy w rozwoju Ja u dzieci z niepełnosprawnością umysłową pod wpływem zamierzonych oddziaływań terapeutycznych”

Sala B – dr hab. Józef Binnebesel – prof. WSEZ – „Doświadczanie siebie w lęku przed śmiercią – problem wychowania naszych dzieci”

Sala C – mgr sztuki Alina Arciszewska – Binnebesel – „ Rozwijanie sprawności manualnych u dzieci – jak zrobić coś z niczego”

15.10 – 16.10 II sesja warsztatowa

Sala A – prof. dr hab. Stanisław Kowalik – „Metoda dwuczłowieka w rehabilitacji osób z głęboką niepełnosprawnością umysłową”

Sala B – dr Anna Drozdowicz – „Jak pomóc dziecku z zaburzeniami rozwoju kształtować poczucie bycia akceptowanym?”

Sala C – mgr Mira Rzącka – „Warunki prawidłowego rozwoju mowy –wczesna stymulacja, usprawnianie funkcji pokarmowych i oddechowych”

16.10.- 16.30 przerwa kawowa

16.30 – 17.30 III sesja warsztatowa

Sala A – dr Tomasz Hanć – „ Biologiczne uwarunkowania nadpobudliwości – przełomowe odkrycia”

Sala B – dr Krzysztof Wawrzyn – „Wspomaganie dzieci z genetycznie uwarunkowanymi wadami rozwoju ich rodziców i rodzeństwa”

Sala C – dr Hanna Kubiak; Anna Jakoniuk-Diallo – "Co cieszy rodziców dzieci z niepełnosprawnością ?”

Sala D – Joanna Kulisiak – Kaźmierczak – „ Współzałożycielka grupy wsparcia „Rodzina Fra X”

17.30 – 17.50 przerwa kawowa

17.50 – 19.50 III sesja warsztatowa

Sala A – mgr Ilona  Klonecka, mgr Jolanta Matusewicz – „Komunikacja alternatywna”

Sala B – mgr Beata Ziembiewicz  – „Wczesna edukacja , zabawy literkowe”

Sala C – mgr Iwona Sieczkarek – „Integracja sensoryczna  i inne metody”

Sala D – mgr  Maria Stelting i mgr Maria Budel  – „Zajęcia  muzyczne Orffa”

20.00 – 20.30 Transport do hotelu

20.30 -22.00 Kolacja

22.11.2009

8.00 – 9.00 śniadanie

9.30 – 12.30 Punkty Konsultacyjne

Punkt 1. Jak mogę pomóc w poprawie rozwoju swojemu dziecku.

- Joanna Mitsopoulos i Marlena Jóźwiak

- Ilona Klonecka i Jolanta Matusewicz

- Iwona Sieczkarek i Hanna Majchrzycka

Punkt 2. Rozwiązywanie problemów rodziny wynikających z niepełnosprawności dziecka

- Izabela Marciniak i Ewa Dysarz-Abramowicz

- Krzysztof Lausch

- Beata Depczyńska i Kamila Kowalewska-Kasperek

Punkt 3. Problematyka genetyczna

- Anna Latos-Bieleńska

Punkt 4. Seksualność dziecka niepełnosprawnego

- Izabela Fornalik

Punkt 5 Jak dbać o zęby dziecka

- Elżbieta Radwańska

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...