2010.02.03 – 1% podatku. Można składać dla kilku organizacji

Luty 3, 2010 by
Kategoria: Wydarzenia

Składając kilka zeznań w każdym można przekazać 1 proc. podatku

Podatnik, który za 2009 rok składa kilka zeznań PIT, może w każdym z nich wpisać inną organizację pożytku publicznego, której chce przekazać 1 proc. swojego podatku.

Podatnik, który składa roczną deklarację PIT, może 1 proc. swojego podatku przekazać dla wybranej przez siebie jednej organizacji pożytku publicznego. Sytuacja się zmieni, gdy podatnik będzie składał kilka zeznań, np. PIT-28, rozliczając przychody z najmu, PIT-38, rozliczając przychody ze zbycia papierów wartościowych, oraz PIT-37, wykazując w nim przychody uzyskane ze stosunku pracy. W każdej deklaracji będzie można wpisać inną organizację, dla której ma trafić 1 proc. podatku. Kamil Jastrzębski, starszy asystent w firmie doradczej MDDP, podkreśla, że mimo iż resort finansów uważa, że 1 proc. jest niepodzielny i może zostać przekazany wyłącznie jednej organizacji, to w praktyce istnieje możliwość wsparcia kilku organizacji ze względu na konstrukcję poszczególnych formularzy podatkowych. Stanie się tak w przypadku składania kilku zeznań podatkowych z tytułu różnych źródeł przychodów. Przykładowo podatnik, składając PIT-28 od przychodów uzyskanych z najmu, opodatkowanych podatkiem zryczałtowanym, będzie mógł wskazać w poz. 129 inną organizację pożytku publicznego, niż wskazał, składając równocześnie PIT-38 od przychodów uzyskanych ze zbycia papierów wartościowych w poz. 58. ? To rozwiązanie mogą zastosować podatnicy składający minimum dwa różne formularze, na których wskażą dwie różne organizacje pożytku publicznego. Specjalne rubryki przeznaczone dla kwoty 1 proc. podatku możemy znaleźć w: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 ? stwierdza Kamil Jastrzębski. Dodaje, że kwota wynikająca z 1 proc. podatku (pomniejszana o koszty przelewu bankowego) z rozliczenia za 2009 rok przekazywana jest na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego, wskazany w wykazie tych organizacji prowadzonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, do końca sierpnia 2010 r.

Ewa Matyszewska

źródło: onet.pl

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...