2014.10.27 – polecam szkolenie w Bielsku Białej

październik 27, 2014 by
Kategoria: Wydarzenia

SUPER SZKOLENIE W BIELSKU !!!!

2 WARSZTATY W 1J

Termin: 16-17 styczeń 2015

/pt. od 15.00/

Koszt: 300 zł

DZIEŃ 1 /piątek/

„Proste Gesty – PROGESTY”

PROGESTY – są to łatwe gesty dłoni umożliwiające przedstawienie spółgłosek języka polskiego. Każdy z gestów w sposób naturalny oddaje charakter głoski – odnosi się do niektórych cech dystynktywnych (miejsca ułożenia języka, stopnia zbliżenia narządów mowy, rodzaju toru oddechowego). PROGESTY były tworzone, weryfikowane i modyfikowane na przestrzeni piętnastu lat pracy z dziećmi o różnych trudnościach rozwojowych. Ich obecna forma jest regularnie stosowana przez autorkę w terapii logopedycznej.

PROGESTY :

- to niezmiernie proste i skuteczne narzędzie w rozwijaniu sprawności językowej u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy (zarówno samoistnym, jak i na tle głębszych deficytów rozwojowych)

- prowokują do spontanicznych zachowań werbalnych bez inwazji w przestrzeń osobistą dziecka

- wspomagają interakcję pomiędzy dzieckiem i terapeutą

- to ruch, a więc doskonała technika uczenia się

Program warsztatów:

Bardzo krótkie wprowadzenie – znaczenie gestów w rozwijaniu sprawności językowej, przykłady metod wykorzystujących gesty

- charakterystyka PROGESTÓW

- sylaby z użyciem PROGESTÓW – intensywne ćwiczenia praktyczne

- słowa z użyciem PROGESTÓW – intensywne ćwiczenia praktyczne

- zdania z użyciem PROGESTÓW – intensywne ćwiczenia praktyczne

Dzień 2 /sobota/

Dysfunkcje integracji sensorycznej a sprawność językowa dziecka

Część teoretyczna (3 godz. dydaktyczne)

Integracja sensoryczna: zmysły podstawowe, pojęcia z zakresu SI istotne dla diagnozy i terapii, klasyfikacja dysfunkcji SI, dyskretne objawy neurologiczne jako ważny wyznacznik dysfunkcji

Sprawność językowa dziecka (fonologiczna, leksykalna, gramatyczna, pragmatyczna)

Badania własne: testy o najwyższej wartości diagnostycznej dysfunkcji SI oraz sprawności językowej (narzędzie do wstępnej diagnozy), zmienne zakłócające a wyniki badań (wcześniactwo, alergia, dyskretne objawy neurologiczne)

Propozycje ćwiczeń – część praktyczna na sali do terapii SI

1. Wiek niemowlęcy i poniemowlęcy: profilaktyka logopedyczna i SI w szkole rodzenia, elementy ruchu, pielęgnacja w wieku niemowlęcym, przyjmowanie pokarmów a dysfunkcje SI, zabawy dla niemowląt

(6 godz. dydaktycznych, w tym superwizja podczas pracy z niemowlakiem)

2. Dzieci starsze z dysfunkcjami SI (wiek przedszkolny i wczesnoszkolny)

Ćwiczenia i zabawy ruchowe w kontekście sprawności leksykalnej

Ćwiczenia i zabawy ruchowe w kontekście sprawności fonologicznej

Ćwiczenia i zabawy ruchowe w kontekście sprawności gramatycznej

Ćwiczenia i zabawy ruchowe w kontekście sprawności pragmatycznej

(6 godz. dydaktycznych, w tym superwizja podczas pracy z przedszkolakiem lub uczniem)

Prowadzący : dr n.hum. Daria Jodzis

neurologopeda

dyplomowany specjalista wczesnej interwencji logopedycznej

certyfikowany międzynarodowy terapeuta wg koncepcji C.Moralesa

certyfikowany terapeuta SI

Warsztaty trwają 15 godzin dydaktycznych i obejmują materiały z części teoretycznej.

ZAPISY:

e-mail: magdalena.putyra@gmail.com

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...