2015.12.01 – szkolenia w Bielsku

grudzień 1, 2015 by
Kategoria: Wydarzenia

Dostałem od Magdy zaproszenie na szkolenia. Pozwalam sobie je Wam zaprezentować.

Szanowni Państwo.

Przesyłam ofertę kolejnych szkoleń organizowanych w Bielsku-Białej.

Tym razem 2 szkolenia są również dla rodziców.

Wkrótce pojawi się KALENDARZ SZKOLEŃ NA 2016 ROK.

Wspomnę jedynie że w ofercie będą znajdować się bardzo ciekawe propozycje jak np. Terapia miofunkcjonalna wg.A.Kittel, Metoda werbalno-tonalna cz. 1, Masaż Shantala i inne:)

1.Zabawy rozwijające funkcje rąk, myślenie i mowę. Wykorzystanie zabaw domowych i czynności codziennych do stymulacji prawidłowego rozwoju dziecka od wieku niemowlęcego do przedszkolnego.


Prowadzący:

mgr Elżbieta Bogacz

Forma:

Warsztat/szkolenie

Termin:

27.02.2016

Godziny zajęć:

13.30-15.00 ( 2 godziny dydaktyczne)

Miejsce:

Świetlica terapeutyczna IGNIS ul. 11 Listopada 86 Bielsko-Biała

Cena:

80 zł

Organizator:

GABINET NEUROLOGOPEDII DZIECIĘCEJ mgr Magdalena Putyra

Rejestracja:

e-mail: magdalena.putyra@gmail.com

Tel: + 48 791 78 08 30

Adresaci: RODZICE I TERAPEUCI

Prowadzący: mgr Elżbieta Bogacz – psycholog i neurologopeda z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w pracy z dziećmi od wieku niemowlęcego do wieku szkolnego z zaburzeniami rozwoju i niepełnosprawnościami. Zajmuje się przede wszystkim diagnozą rozwoju psychoruchowego i mowy oraz konstruowaniem programów terapeutycznych. Pracuje w Gliwickim Ośrodku Adaptacyjno-Rehabilitacyjnym oraz w Centrum Regionalnych Placówek Pieczy Zastępczej w Gliwicach. Prowadzi również zajęcia na uczelniach wyższych z zakresu psychologii i logopedii. Jest autorką narzędzia do badania rozwoju psychoruchowego dziecka – Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego Dziecka KORP oraz Kwestionariusza Oceny Zachowania i Emocji KOZE, a także publikacji na temat zaburzeń rozwoju dziecka.

Opis szkolenia: Jak kształtować psychiczną gotowość do komunikowania się i mówienia?Jak przekształcać dźwięki naturalne, okrzyki i wyrażenia dźwiękonaśladowcze w komunikaty słowne? Jak pobudzać dziecko do tworzenia zdań? Szkolenie zawiera praktyczne porady i zestawy zabaw rozwijających i stymulujących rozwój dziecka – do stosowania w warunkach domowych.

2.Zaburzenia odżywiania u dzieci od wieku niemowlęcego do szkolnego – kiedy jedzenie staje się problemem.


Prowadzący:

mgr Anna Bogacz-Rybczak

Forma:

Warsztat/szkolenie

Termin:

27.02.2016

Godziny zajęć:

13.30-15.00 ( 2 godziny dydaktyczne)

Miejsce:

Świetlica terapeutyczna IGNIS ul. 11 Listopada 86 Bielsko-Biała

Cena:

80 zł

Organizator:

GABINET NEUROLOGOPEDII DZIECIĘCEJ mgr Magdalena Putyra

Rejestracja:

e-mail: magdalena.putyra@gmail.com

Tel: + 48 791 78 08 30

Adresaci: RODZICE I TERAPEUCI

Prowadzący: mgr Anna Bogacz-Rybczak – psycholog, specjalista terapii pedagogicznej, rewalidacji i wczesnego wspomagania. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z zaburzeniami zachowania i emocji oraz niepełnosprawnościami. Pracuje w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gliwicach – w gimnazjum i liceum z oddziałami integracyjnymi. Prowadzi również zajęcia na uczelniach wyższych z zakresu psychologii i pedagogiki. Jest autorką narzędzia do badania rozwoju psychoruchowego dziecka – Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego Dziecka KORP oraz Kwestionariusza Oceny Zachowania i Emocji KOZE.

Opis szkolenia: Czy twoje dziecko jest „niejadkiem”? A może „obżartuchem”? Jest zbyt wybredne? Nie chce gryźć czy żuć? Szczególnie chętnie wybiera rzeczy niezdrowe? Każdy posiłek jest dla rodziców i dziecka koszmarem? Szkolenie zawiera praktyczne porady jak od wieku niemowlęcego do wieku szkolnego kształtować u dzieci kompetencje w zakresie prawidłowego żywienia.

3.

Temat:

KOZE – narzędzie oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcji emocjonalnych dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego.

Prowadzący:

mgr Anna Bogacz-Rybczak, mgr Elżbieta Bogacz

Forma:

Warsztat/szkolenie pilotażowe

Termin:

27.02.2016

Godziny zajęć:

9.00-13.00 (5 godzin dydaktycznych)

Miejsce:

Świetlica terapeutyczna IGNIS, ul.11-ego Listopada 86, Bielsko-Biała

Cena:

250 zł

Organizator:

GABINET NEUROLOGOPEDII DZIECIĘCEJ mgr Magdalena Putyra

e-mail: magdalena.putyra@gmail.com, tel: 791780830

Wydawnictwo Komlogo, ul. Wiejska 21, 47-143 Niezdrowice,

www: www.komlogo.pl, e-mail: info@komlogo.pl, tel.: (32) 233-54-71

Rejestracja: e-mail: magdalena.putyra@gmail.com, tel: 791780830

 

 

 

Prowadzący:

­ mgr Anna Bogacz: psycholog, specjalista terapii pedagogicznej, rewalidacji i wczesnego wspomagania. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci w wieku szkolnym z zaburzeniami zachowania i emocji oraz niepełnosprawnościami. Pracuje w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gliwicach – w gimnazjum i liceum z oddziałami integracyjnymi. Współautorka narzędzia KORP.

­ mgr Elżbieta Bogacz: psycholog i neurologopeda z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w pracy z dziećmi od wieku niemowlęcego do wieku szkolnego z zaburzeniami rozwoju i niepełnosprawnościami. Zajmuje się przede wszystkim diagnozą rozwoju psychoruchowego i mowy oraz konstruowaniem programów terapeutycznych. Pracuje w Gliwickim Ośrodku Adaptacyjno-Rehabilitacyjnym oraz w Regionalnym Centrum Placówek Pieczy Zastępczej w Gliwicach.

Dla kogo przeznaczony jest warsztat?

Szkolenie jest adresowane do pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli, wychowawców i opiekunów, a także innych specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą z podejrzeniem zaburzeń zachowania i emocji.

Tematyka:

Karty oceny zachowania i emocji (KOZE) są narzędziem oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego – od 1. miesiąca do końca 15. roku życia.

Kwestionariusz KOZE jest adresowany do pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli, wychowawców i opiekunów, a także innych specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą z podejrzeniem zaburzeń zachowania i emocji.

Karty oceny zachowania i emocji są narzędziem pozwalającym na wykrycie niepokojących objawów w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka oraz sklasyfikowanie ich w określonych obszarach. Dokonywana przy pomocy Kart skategoryzowana obserwacja oraz opis zachowania i emocji pozwala na wyodrębnienie zachowań, które są ilościowo i/lub jakościowo nieprawidłowe na poszczególnych etapach rozwoju dziecka, z uwzględnieniem różnych obszarów zachowań.

Informacje zebrane przy pomocy Kart ułatwiają opracowanie opisowej opinii psychopedagogicznej, skierowanie dziecka do dalszej diagnostyki, a także komunikowanie się z innymi specjalistami. Zastosowanie Kart pozwala również na bardziej obiektywną, w porównaniu ze swobodnym opisem, ocenę zmian w zachowaniu dziecka po upływie czasu.

W opracowaniu opisu prawidłowych, oczekiwanych zachowań i reakcji emocjonalnych dziecka kierowano się wiedzą z zakresu psychologii rozwojowej, a także kategoriami z Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia ICF oraz ICF-CY (wersja dla dzieci i młodzieży).

Poszczególne rodzaje nieprawidłowości, jako objawy zaburzeń, zostały skategoryzowane i opracowane na podstawie stosowanych powszechnie klasyfikacji zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania: ICD-10, DSM-IV, DC: 0-3R. Wykorzystano również opisy kliniczne zaburzeń emocji i zachowania u dzieci i młodzieży zawarte w dostępnej literaturze z zakresu psychopatologii i psychiatrii dziecięcej.

Kwestionariusz KOZE zawiera trzy karty oceny początkowej dla poszczególnych przedziałów wiekowych zawierające kategorie opisu odnoszące się do prawidłowych form zachowań i reakcji emocjonalnych i społecznych, a także trzydzieści cztery karty oceny szczegółowej zawierających listę niepokojących reakcji i zachowań w następujących obszarach:

­ sen;

­ wydalanie;

­ odżywianie;

­ samodzielność;

­ nawyki;

­ aktywność ruchowa i napęd;

­ poziom impulsywności, koncentracja i uwaga;

­ emocje;

­ zachowanie (wzorce behawioralne);

­ relacje społeczne.

Integralną częścią narzędzia KOZE jest także karta wstępnego wywiadu rozwojowego (wspólna dla narzędzia KORP i KOZE) i karta podsumowująca diagnozę.

KOZE jako doskonałe uzupełnienie diagnozy KORP

Karty oceny zachowania i emocji (KOZE) są samodzielnym narzędziem, ale są również propozycją pogłębionej diagnozy psychopedagogicznej wykrytych zaburzeń i nieprawidłowości w rozwoju zdiagnozowanych za pomocą Kart oceny rozwoju psychoruchowego (KORP) w sferach: emocjonalno-społecznej i funkcji behawioralnych, a także jakościowych nieprawidłowości w zachowaniu opisanych w Karcie obserwacji (KORP-O).

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...