Czy Trisomię 21 chromosomu można skorygować? cz.3

wrzesień 26, 2012 by
Kategoria: Zespół Downa

Tych których jeszcze nie przekonałem, że wszystko jest możliwe, chciałbym przekonać do jeszcze jednej kwestii: “ …w konsekwencji testów przeprowadzonych na myszach z ZD, a następnie na osobach z ZD, jednoznacznie możemy stwierdzić, że EGCG podawane doustnie, w sposób istotny modyfikuje aktywność genu DYRK 1 A, przez co jest potencjalnym składnikiem mogącym w sposób istotny zmienić upośledzenie funkcji poznawczych u osób z ZD”. Profesor Jean Delabar

Jean Delabar obok Mara Dierssen to kluczowi dla ZD genetycy europejscy, którzy skupili się nad genem DYRK 1 A.

“…w związku z jego kluczową rolą (genu DYRK 1A), Jean Delabar z sukcesem podawał myszom z ZD naturalny inhibitor tego genu, molekułę pochodzącą z herbaty zielonej. On to wyhamowywał nadmierne działanie tego genu.” http://www.zespoldowna.info/zespol-downa-mozna-leczyc-jestesmy-w-polowie-drogi.html

Tak opisano efekt ich pracy. Jaki zatem z tego jest wniosek:

TRISOMIĘ 21 DA SIĘ MODYFIKOWAĆ!

TRISOMIĘ 21 DA SIĘ KORYGOWAĆ POPRZEZ PRACĘ NAD GENAMI BĘDĄCYMI W NADEKSPRESJI!

TRISOMIĘ 21 MOŻNA LECZYĆ POPRZEZ NEUTRALIZOWANIE NADMIERNEJ AKTYWNOŚCI BIAŁEK PRODUKOWANYCH PRZEZ GENY BĘDĄCYCH W NADEKSPRESJI!

Teraz to od nas, RODZICÓW, zależy jedynie, czy prace te będą kontynuowane. Musimy zmienić nasze nastawienie i wpływać aby takie prace miały miejsce. MUSIMY JE WSPIERAĆ BO CHCEMY DZIECI ZDROWYCH METABOLICZNIE, SAMODZIELNYCH  I SZANOWANYCH PRZEZ CAŁE SPOŁECZEŃSTWO!

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...