Typy zespołu Downa ze względu na typologię reakcji immunologicznej.

lipiec 3, 2024 by
Kategoria: Wiedza o Zespole Downa

Często o tym dyskutujemy: jest jeden zespół Downa, czy wiele? Lekarze trzymają się zasady, że mamy dwa typy: trisomię i mozaikę. Ja z perspektywy lat doświadczeń odpowiem: mamy tyle typów ile specyficznych reakcji immunologicznych dziecka i wspieram się tutaj tym artykułem.

Naukowcy w tym raporcie podzielili osoby z ZD na 3 typy. Konfiguracja jest bardzo ciekawa, gdyż uzależniają oni kategoryzację od genetyki i ekspresji genów, od typologii morfologii, od obecności określonych białek, aktywności interferonów. Parametrów jest dużo, ale powodują one lepszą konfigurację poszczególnych grup. Nie chcę wgłębiać się w szczegóły tego bardzo ciekawego zestawienia, gdyż jest dla mnie zbyt skomplikowane. Jednak chcę potwierdzić, że z tej perspektywy jest to lepszy podział, niż ten tradycyjny.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11213896/

107Typy

Za każdym razem jak przychodzi do analizy panelu, widać różnicę w dzieciach przede wszystkim na poziomie reakcji immunologicznej i jej specyfiki. Zatem według mnie podział to uwzględniający jest lepszy niż ten tradycyjny. Jak go określają autorzy? Zacytuję ich opis do powyższego diagramu:

a Osoby z trisomią 21 (T21) można podzielić na trzy różne podtypy molekularne (MS) w oparciu o ekspresję genów chromosomu 21 (HSA21).

b Geny HSA21 ulegają ekspresji w dwóch odrębnych klastrach koekspresji, klastrze genów HSA21 1 (turkusowy) i 2 (pomarańczowy). MS1 ma najwyższą ekspresję genów klastra 1 HSA21 w porównaniu z kontrolami euploidalnymi (D21, +++), następnie MS2 (++), a następnie MS3 (+). MS3 ma najwyższą ekspresję genów klastra 2 HSA21 w porównaniu z D21 (+ + +). MS1 i MS2 wykazują nadekspresję genów HS21 skupiających 2 geny na podobnym poziomie (+).

c Transkryptom MS1 pełnej krwi charakteryzuje się cechami wysokiej proliferacji komórek, zwiększonej translacji białek i podwyższonej fosforylacji oksydacyjnej. MS3 wykazuje najsilniejszą regulację w górę sygnatur wskazujących na nadpobudliwość procesów immunologicznych i zapalnych. MS2 ma tłumione sygnatury zarówno MS1, jak i MS3.

d W porównaniu z kontrolami euploidalnymi, sygnatury proteomiczne osocza odpowiedzi ostrej fazy nie różnią się dla MS1, są zmniejszone w MS2 i podwyższone w MS3.

e W porównaniu z kontrolami euploidalnymi, wszystkie podtypy wykazują niedobór aminokwasów w osoczu, ze wzrostem nasilenia od MS1 do MS3.

f Wszystkie podtypy wykazują podwyższoną liczbę bazofilów i zmniejszoną liczbę eozynofili, ale tylko MS3 wyróżnia się wyraźną neutrofilią współistniejącą z limfopenią limfocytów T i B.

Ostatnio dużo poświęciłem morfologii. Ci którzy analizowali swoje dzieci razem ze mną wtedy, mogą przypisać je do odpowiedniej grupy i zobaczyć jaka typologia reakcji immunologicznej jest dla nich typowa.

https://www.zespoldowna.info/morfologia-nie-moze-byc-podstawowym-mechanizmem-diagnostycznym-w-zespole-downa-czyli-kolejne-podsumowanie.html

 

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...