Dzieci z zespołem Downa są niedostosowane społecznie do funkcjonowania z rówieśnikami…szczególnie te bez młodszego rodzeństwa.

sierpień 1, 2016 by
Kategoria: Edukacja

Piszę o tym i piszę. Moje obserwacje nagle “weszły” mi do głowy jak Jasiek zaczął chodzić do ostatniej grupy w przedszkolu i trwają do teraz. Widzę, że to nie dzieci odrzucają Jaśka, ale on odsuwa się od nich.

http://www.zespoldowna.info/dzieci-z-zespolem-downa-sa-aspoleczne-w-szkole.html

Jest mi teraz trochę “pewniej” z tym poglądem, gdyż dotarłem do takich samych wniosków jak moje opublikowane w artykule naukowym Uśmiech

image

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/27442783/

Naukowcy zaczynają swój raport od stwierdzenia: “Praktycy i naukowcy przez dekady twierdzili, że funkcjonowanie społeczne dzieci z ZD jest ich silną stronę”. Też tak myślałem, za nim Jasiek nie poszedł do przedszkola. Biorąc pod uwagę tą tezę i i liczne wątpliwości, przeprowadzono szereg testów sprawdzających ją i konkluzje są następujące:

-Interventions for children with DS should strongly focus on integrating vocabulary skills and social functioning starting at an early age.

czyli interwencja dla dzieci z ZD powinna się silnie skoncentrować na umiejętnościach werbalnych i funkcjonowaniu społecznym od samych narodzin.

-Implications for Rehabilitation Children with Down syndrome need help and support in social functioning. Systematic training to optimize social capabilities and to prevent social problems should be prioritized

czyli implikacje dla rehabilitacji dziecka z ZD wskazują na konieczne wsparcie w zakresie funkcjonowania społecznego. Systematyczny trening by optymalizować zdolności społeczne i zapobiegać problemom socjalnym powinien być priorytetem

-Structured and explicit learning of words important for social interaction with peers and for conflict solutions should be emphasized.

czyli zaplanowana i jednoznacznie ukierunkowana nauka słów ważnych dla relacji społecznych z rówieśnikami, jak i dla rozwiązywania konfliktów powinna być jednoznacznie wzięta pod uwagę!

-Integrated interventions focusing on social functioning and vocabulary should begin in preschool to prepare children for participation in mainstream education.

czyli interwencja zintegrowana powinna skupiać się na funkcjonowaniu społecznym i językowym już na etapie przedszkola by przygotować dzieci do edukacji masowej

Wydaje mi się, że to co robimy jest ważne w zakresie całej terapii “ruchowej”, która zajmuje całe niemowlęctwo. Jednak jest to strategiczny błąd dla mnie, który “FUNDUJE” nam dezintegrację dziecka później. Rehabilitacja zajmująca 90% wolnego czasu dziecka zamyka go na świecie dorosłych, potem by to skorygować potrzebne jest młodsze rodzeństwo…a gdy go nie ma, bo często do tej pory były to “ostatnie” dzieci, to skutek był jednoznaczny:

DZIECKO SAMOISTNIE ALIENOWAŁO SIĘ ZE SPOŁECZEŃSTWA. DEZINTEGRACJA NASTĘPOWAŁA JUŻ U NIEMOWLĘCIA, A POTEM BYŁA ZRZUCANA NA BRAK WOLI INTEGRACJI ZE STRONY SPOŁECZEŃSTWA. JA IM BARDZIEJ O TYM MYŚLĘ, TYM BARDZIEJ JESTEM PRZEKONANY, ŻE TUTAJ MUSIMY DOKONAĆ REWOLUCJI W MYŚLENIU, DZIAŁANIU, GDYŻ IM WIĘCEJ SPOTYKAM DZIECI Z ZD TYM BARDZIEJ MYŚLĘ O NICH O JAKO ‘”DZIECIĘCO-AUTYSTYCZNYCH” POD WZGLĘDEM ICH FUNKCJI SPOŁECZNYCH.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...