Dzieci z zespołem Downa są aspołeczne w szkole!

wrzesień 25, 2015 by
Kategoria: Edukacja

Nie wiem dlaczego tego nikt wcześniej nie poruszał tego tematu. Nie wiem dlaczego, aż tak dużą pomyłkę w definiowaniu problemu mamy na poziomie edukacji podstawowej. Mijają 3 tygodnie nowego roku szkolnego, a te dzieci które nie chodziły do zerówek mają olbrzymie problemy z adaptacją społeczną.

Po pierwsze empatia to nie umiejętności społeczne.

Po drugie umiejętności społeczne są w szczególności w początkach edukacji funkcją wyższą wobec zdolności do edukacji z perspektywy kognitywnej.

Po trzecie dojrzałość emocjonalna determinuje funkcjonowanie dziecka w klasie, jego gotowości do bycia częścią społeczności.

Po czwarte dzieci wychodzące z przedszkola z założenia nie są gotowe do edukacji szkolnej. Inna CHARAKTERYSTYKA PRACY w przedszkolu nie pozwala na płynne przejście z “podłogi” do “ławki” ale tylko u tych dzieci, które nie miały “zerówki” szkolnej.

CZYM SĄ FUNKCJE SPOŁECZNE W SZKOLE?

Człowiek staje się istotą społeczną, członkiem społeczności ludzkiej przez bycie w grupie. Dziecko z ZD wchodząc do klasy nie chce być w grupie. Nie umie pracować w grupie. W sytuacji, gdy jest jedynakiem lub dzieckiem dużo młodszym od rodzeństwa ta funkcja społeczna musi być nabyta poprzez pracę w przedszkolu i w rodzinie. W naszej sytuacji nie zauważam by to było realizowane.

“Pedagogika akcentująca oczekiwania ucznia, jego indywidualizm” jest teorią wyzwolenia dziecka w ramach edukacji z jego stereotypów. Dziecko z ZD czuje się słabsze i odrzucone, czyli wyłączone społecznie jeżeli przychodzi nie przygotowane społecznie do szkoły. Pedagogika, która realizuje indywidualne cele dziecka, akceptuje jego indywidualizm może być skuteczną strategią edukacji dzieci z ZD.

WNIOSKI:

1.Jeżeli dziecko z ZD jest aspołeczne, to nie określamy jego gotowości kognitywnej do edukacji.

2.Jeżeli dziecko z ZD jest aspołeczne, to wprowadzamy program edukacji włączenia go do grupy. Nie nastawiamy się na “2+1” albo “ortografię” a na jego obecność w grupie, w ławce z innym uczniem.

3.Jeżeli dziecko z ZD jest aspołeczne, to “wyciągamy” jego silne strony by je pokazało innym.

4.Integracja społeczna jeżeli jest dokonana, to dopiero wtedy rozpoczynamy proces edukacji. Nie ma możliwości odwrócenia etapów tego procesu.Integracja jest funkcją wyższą nad edukacją.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...