Edukacja osób z zespołem Downa. Cytat na dziś: Rozporządzenie MEN

luty 1, 2010 by
Kategoria: Edukacja

Z raportu Agnieszki z Warszawy:

“Przedszkola, szkoły i oddziały, o który mowa w paragrafie 1, zapewniają dzieciom i młodzieży, niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie:

1.realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego

2.odpowiednie warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne

3.realizację programu wychowania przedszkolnego, programu nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktyki dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej

4.zajęcia rewitalizacyjne lub zajęcia socjoterapeutyczne, stosownie do potrzeb

5.integrację ze środowiskiem rówieśniczym

Rozporządzenie MEN w sprawie organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych art. 4.1”

raport Agnieszki tutaj: http://www.zespoldowna.info/no-aga-ja-wiedzialem-ze-jestes-mistrzynia-swiata-ale-ze-az-taka/

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...